5.3.  vystoupení dramatického kroužku Trójská válka v hale ZŠ (Mgr. Světlana Göttingerová)

 

  

  

 

10. 3. exkurze na Úřad práce a do SOU Domažlice pro žáky 8. ročníku - Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Světlana Göttingerová

- prohlídka kovodílny, kosmetického a kadeřnického salónu, učeben SOU Domažlice

- návštěva Úřadu práce Domažlice - volba povolání

- banket - ukázka správného stolování

  

  

 

11. 3.      7. projektový den A JE TO! v Poběžovicích   - Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Jan Vacík

20.3.   MATEMATICKÝ KLOKAN

23.-27.3.  ŠKOLA V PŘÍRODĚ s výukou plavání v Srní na Šumavě     (Mgr. Zlatuše Kadlecová, Miroslava Karbanová, Iveta Petrášová)

  

  

             -   plavecký výcvik Domažlice

25.3. okresní turnaj ve volejbalu (Mgr. Jan Vacík)

27.3. Velikonoční výstava ve spolupráci s Úřadem městyse Koloveč

  

AKCE

9. 4. okresní kolo MO - 6. - 8. ročník

11. 4. ZÁPIS do 1. třídy od 15 do 18 hodin

12. a 15. 4. přijímací zkoušky na SŠ - do čtyřletých oborů vzdělávání

16. 4. a 17. 4. přijímací zkoušky na SŠ - pro šestileté a osmileté studium

18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24. 4. pedagogická rada, konzultace pro rodiče od 16 do 18 hodin

25. 4. dopravní soutěž - okresní kolo

25. 4. okresní turnaj v přehazované

3. 5. zájezd do Národního divadla