5. 6. - 7. 6. poznávací zájezd do Českého ráje

10. 6. - 14. 6. anglický kurz

11. 6. Atletická liga v Domažlicích (Mgr. Václav Hrdina)

Na 58. ročníku atletické ligy v kategorii nejmladšího žactva získali naši žáci celkem 4 medaile. Dařilo se dívkám ve skoku do výšky, kde Sára Schmidtová skončila na 2. místě (110 cm) a Natálka Sýkorová na 3. místě (105 cm). Šimon Benda vybojoval 3. místo v hodu raketkou za výkon 31,60 m a 3. místo obsadila také Vanesa Slachová ve skoku do dálky (343 cm). Několika dalším medaile těsně unikla, ale všichni bojovali a povzbuzovali. 

18. 6. Výlet do TECHMANIE - 5.A, 5.B a 9. třída

19. 6. pedagogická rada

20. 6. sportovní den 1. stupně

21. 6. Den ochrany osob za mimořádných událostí

žáci 2. stupně plnili úkoly na 4 stanovištích. Zopakovali si zásady první pomoci, dozvěděli se, jak se připravit na evakuaci,

jak hasit požáry a orientovat se v přírodě.

24. a 25. 6. sportovní den 2. stupně

24. - 26. 6. plavecký výcvik - náhradní - 3. - 5. třída

28. 6. slavnostní ukončení školního roku

AKCE

2. 9. slavnostní zahájení školního roku