Úvodní stránka » Klub rodičů » Informace pro rodiče

Proč se vybírá členský příspěvek na nový školní rok, když žáci byli doma od března?

 

Peníze ze členských příspěvků za II. pololetí školního roku 2019/2020 byly využity na nákup krmiva pro morčata, křečky, rybičky, hada a šneky v učebně přírodopisu, na hudebně vzdělávací program, zaplacení členského příspěvku AŠSK, na odměnu paní spisovatelce za besedu o knize, na nákup tradičních odměn pro žáky při vydávání vysvědčení a nákupu všech školních sešitů na šk. rok 2020/2021, které děti dostaly na začátku školního roku. V září pak škola vybírala peníze už pouze na pracovní sešity. Vše bylo schváleno i ředitelkou školy. Z důvodu vyčerpání konta se vybírá členský příspěvek na nový školní rok.

Děkujeme za pochopení.

Za Klub rodičů při ZŠ Koloveč Bc. Jindra Sovková

AKCE