1. 12. vystoupení při rozsvícení vánočního stromu - připravila Mgr. Veronika Kadlecová

3. 12. projektový den pro 8. třídu - První pomoc a péče o dítě v SZŠ v Domažlicích (Mgr. Světlana Göttingerová, Petra Burská)

Žáci 8. třídy navštívili Střední zdravotnickou školu v Domažlicích, kde byl pro ně připravený program v rámci projektu První pomoc a péče o dítě. Děti si připomněly pravidla první pomoci a vyzkoušely si péči o novorozence.

 

5. 12. školou chodí Mikuláš, andělé a čerti

 

10. 12. exkurze do Techmanie v Plzni - 5. a 9. třída (Mgr. Jita Brožovská, Mgr. Milan Fictum)

           Vánoční laťka - soutěž ve skoku vysokém - Domažlice

Naši školu na závodě pořádaným AC Domažlice reprezentovalo šest žáků. V kategorii mladších žákyň obsadila Jiřina Bögiová 3. místo, Sára Schmidtová si vytvořila svůj osobní rekord 120 cm. Ostatní se v silné konkurenci také neztratili.

11. 12. Vánoční florbalový turnaj - tělocvična ZŠ (Mgr. Jan Vacík)

 

Vánočního florbalového turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev z 1. i 2. stupně ZŠ.

19. 12. Vánoční besídka v hale ZŠ

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

AKCE

19. 12. Vánoční besídka od 17 hodin - hala ZŠ

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

22. 1. 2020 pedagogická rada

31. 1. 2020 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

17. - 23. 2. 2020 JARNÍ PRÁZDNINY