1. 2. školní kola Pythagoriády pro 5. - 8. ročník

vítězové jednotlivých kategorií:

8. ročník: Martina Volfová

7. ročník: Oliver Jeřábek

3. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

5. 2. - 10. 2. lyžařský výcvikový kurz v Železné Rudě (Mgr. Jan Vacík, Mgr. Václav Hrdina)

  

8. 2. recitační soutěž pro žáky 2. - 5. ročníku (Mgr. Jitka Gabrielová)

  

15. 2. okresní kolo olympiády v českém jazyce pro 8. a 9. ročník (Mgr. Světlana Göttingerová)

Naši žáci  školu úspěšně reprezentovali, Martin Šperl obsadil 5. místo a Martina Volfová 2. místo. Martina Volfová se v dubnu  zúčastní krajského kola.

21. 2. okresní kolo Zeměpisné olympiády (Mgr. Václav Hrdina)

V kategorii B obsadil Oliver Jeřábek 12. místo a Kristýna Šibilová 7. místo. V kategorii C Martin Šperl vybojoval 7. místo a Martina Volfová 9.místo.

22. 2. vzdělávací pořad L. Marka JAN LUCEMBURSKÝ pro 5. - 9. ročník - hala ZŠ (Mgr. Světlana Göttingerová)

Do naší školy opět zavítal nadšený milovník historie Libor Marek a poutavě přiblížil našim žákům život Jana Lucemburského.

    

Projektové vyučování ve 3.B - občerstvení

Žáci se sami rozdělili do skupin podle toho, co komu chutná a jaké by si chtěli připravit chuťovky. Následovalo vytvoření seznamu potřebných ingrediencí a jejich cenový odhad. Potřebné potraviny si jednotlivé skupinky opatřily při společném nákupu v místním obchodě. Děti si pečlivě uschovaly lístečky se skutečnými cenami a ty potom zaznamenaly do svých seznamů a porovnaly, jaké byly jejich odhady a skutečnost. Ve školní kuchyňce se potom krájelo, mazalo a zdobilo. Hotové chuťovky se staly  výbornou svačinkou! Na závěr bylo ještě potřeba rozdělit se o výdaje, napsat krátké slohové cvičení o přípravě chuťovek a vše společně zhodnotit.      (Mgr. Jitka Gabrielová)

    

AKCE

9. 4. okresní kolo MO - 6. - 8. ročník

11. 4. ZÁPIS do 1. třídy od 15 do 18 hodin

12. a 15. 4. přijímací zkoušky na SŠ - do čtyřletých oborů vzdělávání

16. 4. a 17. 4. přijímací zkoušky na SŠ - pro šestileté a osmileté studium

18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24. 4. pedagogická rada, konzultace pro rodiče od 16 do 18 hodin

25. 4. dopravní soutěž - okresní kolo

25. 4. okresní turnaj v přehazované

3. 5. zájezd do Národního divadla