2. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

5. - 9. 2. JARNÍ PRÁZDNINY

14. 2. návštěva divadelního představení v Horšovském Týně (1. - 3. třída)

Naši žáci navštívili pohádkový muzikál Dobrodružství Hastrmana Tatrmana v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové. Představení se konalo v kinosále v Horšovském Týně.

15. 2. zájezd na muzikál Evita do divadla STUDIO DVA na Václavském náměstí pro 7. - 9. ročník (Mgr. Světlana Göttingerová)

Recitační soutěž pro 1. stupeň (Mgr. Jitka Gabrielová)

    

20. 2. okresní kolo Zeměpisné olympiády (Mgr. Václav Hrdina)

V kategorii C obsadila Martina Volfová z 9. třídy 12. místo, Kristýna Šibilová z 8. třídy 15. místo. V kategorii A vybojovala Tereza Němečková ze 6. třídy 12. místo a Vendula Němečková  ze 6. třídy krásné 1. místo. Blahopřejeme všem k úspěchům a děkujeme za reprezentaci.

 

Ovoce do škol ve 4.B (Mgr. Jitka Gabrielová)

Společnost BOVYS, která zásobuje naši školu ovocem, připravila speciální program: Ochutnávku exotického a prémiového ovoce a zeleniny. Ke každému druhu jsme navíc dostali informační karty, které nám napověděly, jak se správně jí ovoce, které mnozí z nás nikdy neochutnali - a to např. karambola a cherimoya. A tak jsme ve 4. B loupali a krájeli, dělili na poloviny, čtvrtiny a osminy, abychom všichni mohli ode všeho kousek ochutnat.

  

další foto - viz fotogalerie

26. 2. exkurze pro žáky 8. třídy (Mgr. Pavla Rašková, PaedDr. Marie Mlnaříková)

- návštěva Úřadu práce v Domažlicích, kovodílny SOU Domažlice

- prohlídka školy SOU, banket - ukázka správného stolování

  

  

26. 2. Divadelní představení pro spolužáky

Žáci 4. B nacvičili pohádku O dvanácti měsíčkách. Při pracovní výchově vyrobili kulisy a plakáty s oznámením. Divadlo potom  zahráli spolužákům z ostatních tříd prvního stupně a deváťákům.

  

27. 2. návštěva z německé školy Montessori Schule ze Schönthalu

Naši školu navštívilo 26 dětí a 6 pedagogů z partnerské školy v Schönthalu. Naši žáci si pro ně pod vedením svých učitelů připravili několik tanečních vystoupení. Z výtvarných dílniček si hosté mohli odnést vlastoručně zhotovené výrobky. Společně si pak všichni zahráli divadlo a zasoutěžili v tělocvičně. Celý den se vydařil a všichni se již těšíme na další společnou akci. Děkujeme všem zúčastněným, dětem, učitelům i dalším zaměstnancům za výbornou reprezentaci školy.

  

  

další foto - viz fotogalerie

AKCE

9. 4. okresní kolo MO - 6. - 8. ročník

11. 4. ZÁPIS do 1. třídy od 15 do 18 hodin

12. a 15. 4. přijímací zkoušky na SŠ - do čtyřletých oborů vzdělávání

16. 4. a 17. 4. přijímací zkoušky na SŠ - pro šestileté a osmileté studium

18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24. 4. pedagogická rada, konzultace pro rodiče od 16 do 18 hodin

25. 4. dopravní soutěž - okresní kolo

25. 4. okresní turnaj v přehazované

3. 5. zájezd do Národního divadla