1. 9. zahájení školního roku

15. 9. výlet na Šumavu 

Pro 4. třídu a 7.B byl zorganizován poznávací výlet za výborné výsledky ve sběru baterií, tonerů, elektrospotřebičů a mobilů. Děti navštívily hrad Rabí, pozorovaly vlky na Srní a prošly se kolem řeky Vydry z Antýglu na Čeňkovu Pilu.

AKCE