Úvodní stránka » Školní družina » Akce družiny 2018-2019

7. 9. Pohybové hry, soutěže a vyrábění s PS Kolo Koloveč

  

26. 9. Zábavné a soutěžní odpoledne v parku ve spolupráci s žáky 8. třídy

    

2. 10. Jóga se Sítou Rojovou v hale ZŠ

  

12. 10. Turistický výlet - stopovačka ke studánce u Srbic

  

Podzimní vyrábění

  

26. 10. Vystoupení při slavnostním sázení lípy

  

15. 11. od 17 hodin návštěva filmového představení v kině Káčko v Dobřanech v rámci Juniorfestu 2018

27. 11. vánoční jóga se Sítou Rojovou

   

29. 11. od 17 hodin návštěva filmového představení  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE v kině Káčko v Dobřanech v rámci Juniorfestu 2018

5. 12. Mikulášská nadílka

19. 12. Vánoční besídka se ZUŠ Staňkov - vystoupení dětí  a společné zpívání koled

  

21. 12. Vánoce v družině - po zapálení prskavek si děti připomněly vánoční tradice a zvyky, pak u stromečku rozbalily dárky

  

11. 1. zimní vycházka ke krmelci

AKCE

2. 9. slavnostní zahájení školního roku