Úvodní stránka » Školní družina » Akce družiny 2018-2019

7. 9. Pohybové hry, soutěže a vyrábění s PS Kolo Koloveč

  

26. 9. Zábavné a soutěžní odpoledne v parku ve spolupráci s žáky 8. třídy

    

2. 10. Jóga se Sítou Rojovou v hale ZŠ

12. 10. Turistický výlet - stopovačka ke studánce u Srbic

  

Podzimní vyrábění

  

26. 10. Vystoupení při slavnostním sázení lípy

  

15. 11. od 17 hodin návštěva filmového představení  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE v kině Káčko v Dobřanech v rámci Juniorfestu 2018

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA v hale školy

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY