Úvodní stránka » Školní družina » Akce družiny 2018-2019

7. 9. Pohybové hry, soutěže a vyrábění s PS Kolo Koloveč

  

26. 9. Zábavné a soutěžní odpoledne v parku ve spolupráci s žáky 8. třídy

    

2. 10. Jóga se Sítou Rojovou v hale ZŠ

  

12. 10. Turistický výlet - stopovačka ke studánce u Srbic

  

Podzimní vyrábění

  

26. 10. Vystoupení při slavnostním sázení lípy

  

15. 11. od 17 hodin návštěva filmového představení ČARODĚJOVY HODINY v kině Káčko v Dobřanech v rámci Juniorfestu 2018

21. 11. Kin-ball v tělocvičně

27. 11. vánoční jóga se Sítou Rojovou

   

29. 11. od 17 hodin návštěva filmového představení  LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE v kině Káčko v Dobřanech v rámci Juniorfestu 2018

5. 12. Mikulášská nadílka

  

19. 12. Vánoční besídka se ZUŠ Staňkov - vystoupení dětí  a společné zpívání koled

  

21. 12. Vánoce v družině - po zapálení prskavek si děti připomněly vánoční tradice a zvyky, pak u stromečku rozbalily dárky

 

11. 1. zimní vycházka ke krmelci a sněhové radovánky

  

23. 1. Kin-ball a Tajemství egyptské hrobky

  

2. 4. Jóga se Sítou Rojovou

  

12. 4. Velikonoční výstava

  

17. 4. výlet do Klatov - bowling

  

27. 5. návštěva předškoláků z MŠ

30. 5. výlet do Plas - zoo + minigolf

  

  

výchovný koncert ZUŠ

25. a 26. 6. soutěže v parku - vodní hrátky

Děti si v družině konec školního roku opravdu užily. Vyzkoušely si vodní štafetu, malování s vodou na asfalt, soutěžily s vodními pistolkami. Dokonce se strhla i vodní bitva.

  

  

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ