1. 3. vyhodnocení čtenářské soutěže - 1. stupeň (Mgr. Jitka Gabrielová)

   

6. 3. exkurze pro 8. ročník (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Václav Hrdina)

1) beseda na Úřadu práce v Domažlicích

2) prohlídka kovodílny, kosmetického a kadeřnického salónu SOU Domažlice

3) banket - ukázka správného stolování

6. 3. - 10. 3. plavecký výcvikový kurz Srní (Mgr. Zlatuše Kadlecová, Miroslava Karbanová, Iveta Petrášová)

    

- plavání v Domažlicích

13. 3 - 17. 3. JARNÍ PRÁZDNINY

16. 3. VELIKONOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA (Mgr. Ivana Macánová)

Knihovna při Městysi Chudenice v rámci zájmového klubu Tvořilka uspořádala společně se ZŠ Koloveč velikonoční keramickou dílnu. Účastníci modelovali závěsné dekorace a beránky, které se 6.4. dokončí glazováním.

20. 3. Matematický klokan - mezinárodní matematická soutěž

Výsledky:

Kategorie CVRČEK: 1. místo: Josef Sika, 2. místo: Sára Schmitová, 3. místo: Vanesa Krobotová

Kategorie KLOKÁNEK: 1. místo: David Gerber, 2. místo: Vendula Němečková, 3. místo: Helena Kupilíková a Matyáš Mlnařík

Kategorie BENJAMÍN: 1. místo: Jan Vrba, 2. místo: Jakub Petráš, 3. místo: Anna Chvalová

Kategorie KADET: 1. místo: Jan Altman, 2. místo: Filip Kubec, 3. místo: Martin Šperl

21. 3. projektový den "Den vody"

    

Projektovým dnem si žáci 2. stupně naší školy připomněli Světový den vody. Sedm námořních posádek se vydalo na "plavbu" po sedmi různých ostrovech. Na každén ostrově čekal jiný učitel a jiné úkoly. Děti počítaly, měřily, vážily, malovaly, skládaly básně, zpívaly písničky o vodě a zkoumaly různé přírodní zákony a jevy. Posádky za svou práci získávaly body a projektový den byl ukončen společným shromážděním a vyhlášením výsledků.

23. 3. okresní kolo Fyzikální olympiády (Mgr. Jan Vacík)

Martin Šperl obsadil 4. místo a Martina Volfová 3. místo. Blahopřejeme!

24. 3. okresní turnaj v přehazované v Domažlicích pro dívky ze 7. třídy (Mgr. Pavla Rašková)

V silné konkurenci děvčata vybojovala 7. místo.

  

31.3. divadelní představení DOBA KAMENNÁ

Divadelní soubor naší školy pod vedení Světlany Göttingerové nacvičil divadelní komedii Pavla Němce.

  

  

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ