27. 2. - 3. 3. lyžařský výcvikový kurz v Železné Rudě (Mgr. Jan Vacík, Mgr. Václav Hrdina, Mgr. Milan Fictum)

1. 3. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v Domažlicích (Pavlína Marková)

6. 3. Veselé zoubky v 1. třídě

7. 3. exkurze pro 8. třídu k volbě povolání - Domažlice (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Ivana Macánová)

- návštěva Úřadu práce v Domažlicích 

- prohlídka kovodílny, truhlárny, kadeřnického a kosmetického salonu

- banket

Během exkurze na úřadu práce se naši žáci dozvěděli plno informací o možnostech dalšího studia, získali potřebné informace k přijímacímu řízení. Na Středním odborném učilišti v Domažlicích si prohlédli kovodílny, seznámili se s obsluhou CNC strojů. Pak navštívili truhlářskou dílnu a  pracoviště budoucích kaděřnic a kosmetiček. Prohlídka SOU byla zakončena banketem, při kterém se naši žáci naučili správnému chování při jídle. Děkujeme panu Jiřímu Mentovi, kuchaři Luboši Fialovi a studentům oboru kuchař-číšník za přípravu i obsluhu.

20230307_083936.jpg 20230307_100148.jpg 20230307_101220.jpg

20230307_113830.jpg 20230307_122334.jpg 20230307_122235.jpg

8. 3. - 10. 3. plavecký výcvik v Domažlicích - 2. třída

13. - 19. 3. JARNÍ PRÁZDNINY

20. - 21. 3. plavecký výcvik v Domažlicích - 2. třída

20. 3. Matematický klokan

24. 3. divadelní představení  pro 8. a 9. třídy v Klatovech 

29. 3. - 4. 4. plavecký výcvik v Domažlicích - 4. a 5. třída

AKCE

20. 3. Matematický klokan

24. 3. divadelní představení v Klatovech - 8. a 9. ročník

6. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

13. 4. zápis do 1. třídy

19. 4. pedagogická rada, konzultační den

28. 4. Žákovský ples