8.3. Recitační soutěž 2.B (Mgr. Jitka Gabrielová, Mgr. Světlana Göttingerová)

  

8.3. Kin-ball pro  družinu

  

11.3. výchovný koncert (PaedDr. Marie Mlnaříková)

Soubor Wild Sticks představuje rozmanitý svět bicích nástrojů a seznamuje diváky s nástroji, se kterými se obyčejně nesetkávají - jsou to: marimba, vibrafon, tom-tomy, conga.

Žáci si při koncertu mohli vyzkoušet  své rytmické cítění a zahráli si s bicím souborem.

  

15.3. exkurze pro žáky 8. ročníku -  Střední odborné učiliště Domažlice, Chodský hrad

1. beseda na úřadu práce - pro nemoc zrušena

náhradní program: návštěva výstav v Muzeu Chodska

- výstava "Vášeň jménem RALLY" v prostorách ochozu Chodského hradu - výstava mapující soutěžní jezdce Domažlicka, doplněná modely aut, odznaky, nálepkami, plaketami

- výstava "Umění v Domažlicích" - pamětní desky, pomníky a plastiky, které vznikaly v průběhu 130 let v Domažlicích

2. prohlídka kovodílny, kosmetického a kadeřnického salónu SOU Domažlice

  

- banket - ukázka správného stolování 

  

15.3. krajské kolo Zeměpisné olympiády

V krajském kole nás reprezentovala Aneta Hajznerová z 9.ročníku.

16.3. ukončení projektu PAMPELIŠKY - 1. stupeň (Mgr. Jitka Gabrielová)

Projektu se zúčastnili žáci prvního stupně od první do čtvrté třídy. Při hodinách výtvarné a pracovní výchovy si všichni z různých druhů papíru, ze zbytků látek a vlny vyrobili pampelišku. Žáci druhé a třetí třídy plnili pampeliškové úkoly také při hodinách českého jakyka, matematiky a prvouky. Recept na pampeliškový med mají zapsaný a na sezónu pampelišek se už těší. Pampelišky děti objevily i v básničce Zdeňka Kriebela Ptám se, ptám se pampeliško. Projekt byl zakončen vytvořením pampeliškové louky, u které se všechny děti vyfotografovaly. Některé stylově - ve žlutém oblečení.

  

17.3. Při hodinách anglického jazyka žáci 7. a 8. ročníku oslavili svátek sv. Patrika, starověkého křesťanského mnicha, který působil v druhé polovině 5.století v Irsku. Jeho symbolem je zelená barva a jetelový trojlístek, s jehož pomocí údajně vysvětloval princip Nejsvětější Trojice.

18.3. mezinárodní soutěž Matematický klokan

Kategorie KLOKÁNEK: 1. místo Nicol Duchoňová, 2. místo Tereza Němečková, 3. místo David Gerber,  Pithard

Kategorie BENJAMÍN: 1. místo Martina Volfová, 2. místo Vendula Siková, 3. místo Jan Vrba

Kategorie KADET: 1. místo Aneta Hajznerová, 2. místo Filip Kubec, 3.místo Jakub Budaj

18.3. Velikonoční jarmark (Mgr. Ivana Macánová)

    

V KD v Kolovči  žáci výtvarné a keramické dílny vystavují i nabízejí své výrobky.

23.3. Velikonoční diskotéka - zábavu před Velikonocemi připravili svým mladším spolužákům deváťáci...

  

23.3. volejbalový turnaj učitelů - Domažlice - 10. místo

24.3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29.-31.3. školní kola Pythagoriády (matematická soutěž) pro 6. - 8. ročník

31.3. okresní soutěž Psaní všemi deseti (Mgr. Zlatuše Kadlecová)

Miroslava Pittrová - 6. místo

31.3. šetření PIRLS 2016 - tento projekt zajišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníku ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ