2. 3. exkurze pro 8. ročník k volbě povolání (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Světlana Gottingerová)

- Úřad práce v Domažlicích - beseda

- SOU Domažlice: prohlídka kovodílny, odborných učeben, banket

   

  

V rámci předmětu Výchova k volbě povolání navštívili naši osmáci Úřad práce v Domažlicích, kde proběhla beseda o středních školách s paní Markétou Kopečnou. Dalším navštíveným místem bylo SOU Domažlice. Tam si žáci vyzkoušeli správné stolování pod vedením Jiřího Menta a po výborném čtyřchodovém obědě si prohlédli odborné učebny. 

10. 3. beseda o K. H. Máchovi pro 8. a 9. třídu (ve spolupráci s knihovnou městyse Koloveč)

  

Ve spolupráci s knihovnou městyse Koloveč proběhla beseda o Karlu Hynku Máchovi se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Žáci 8. a 9. ročníku se dozvěděli plno zajímavých informací ze života mladého básníka.

11. 3. ŠKOLA UZAVŘENA

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ