2. 3. exkurze pro 8. ročník k volbě povolání (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Světlana Gottingerová)

- Úřad práce v Domažlicích - beseda

- SOU Domažlice: prohlídka kovodílny, odborných učeben, banket

   

  

V rámci předmětu Výchova k volbě povolání navštívili naši osmáci Úřad práce v Domažlicích, kde proběhla beseda o středních školách s paní Markétou Kopečnou. Dalším navštíveným místem bylo SOU Domažlice. Tam si žáci vyzkoušeli správné stolování pod vedením Jiřího Menta a po výborném čtyřchodovém obědě si prohlédli odborné učebny. 

10. 3. beseda o K. H. Máchovi pro 8. a 9. třídu (ve spolupráci s knihovnou městyse Koloveč)

  

Ve spolupráci s knihovnou městyse Koloveč proběhla beseda o Karlu Hynku Máchovi se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Žáci 8. a 9. ročníku se dozvěděli plno zajímavých informací ze života mladého básníka.

11. 3. ŠKOLA UZAVŘENA

AKCE

31. 5. - 2. 6. zájezd do Českého ráje - Nebákov

1. 6. Den dětí

5. - 6. 6. školní výlet 9.B

6. 6. školní výlet 3.A,B

8. 6. školní výlet 4., 5., 7. třídy

9. 6. školní výlet 6. a 8. třídy

8. - 9. 6. šk. výlet 9.A