5.3.  vystoupení dramatického kroužku Trójská válka v hale ZŠ (Mgr. Světlana Göttingerová)

 

  

  

 

10. 3. exkurze na Úřad práce a do SOU Domažlice pro žáky 8. ročníku - Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Světlana Göttingerová

- prohlídka kovodílny, kosmetického a kadeřnického salónu, učeben SOU Domažlice

- návštěva Úřadu práce Domažlice - volba povolání

- banket - ukázka správného stolování

  

  

 

11. 3.      7. projektový den A JE TO! v Poběžovicích   - Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Jan Vacík

20.3.   MATEMATICKÝ KLOKAN

23.-27.3.  ŠKOLA V PŘÍRODĚ s výukou plavání v Srní na Šumavě     (Mgr. Zlatuše Kadlecová, Miroslava Karbanová, Iveta Petrášová)

  

  

             -   plavecký výcvik Domažlice

25.3. okresní turnaj ve volejbalu (Mgr. Jan Vacík)

27.3. Velikonoční výstava ve spolupráci s Úřadem městyse Koloveč

  

AKCE

11. 2. - 17. 2. JARNÍ PRÁZDNINY

18. 2. Veselé zoubky - vzdělávací program pro 1. třídu

25. 2. hudební pořad

2. 3. zájezd na muzikál Šíleně smutná princezna do Prahy

11 .3. exkurze pro 8. ročník -  SOU Domažlice, Úřad práce Domažlice

11. 3 - 15. 3. plavání 3., 4., a 5. třída

22. 3. MATEMATICKÝ KLOKAN