6. 6. školní výlety 1. stupně:

1. a 2. třída - přehrada Hracholusky, ZOO Plzeň (Mgr. Jitka Brožovská, Mgr. Zlatuše Kadlecová, Miroslava Karbanová)

4. a 5. třída - Kašperské Hory - muzeum, záchranná stanice zvířat, Kašperk (Mgr. Ivana Mastná, Mgr. Světlana Göttingerová, Iveta Petrášová)

  

6. - 7. 6. školní výlet 9. třídy - Beroun a okolí (Mgr. Jan Vacík, Mgr. Václav Hrdina)

  

8. 6. školní výlet 3.A a 3.B - Šumava: Černé a Čertovo jezero, Špičák (Mgr. Jitka Gabrielová, Mgr. Veronika Kadlecová, Jana Součková)

  

12. - 16. 6. anglický kurz pro žáky od 5. do 9. třídy

20. 6. pedagogická rada

24. 6. projektový den - ochrana osob za mimořádných událostí pro 2. stupeň

  

další foto - viz fotogalerie

26. 6. vyhodnocení soutěže "O největší alobalovou kouli"

Okresní soutěže ve sběru alobalu se letos zúčastnily dvě třídy - kolektiv žáků 8. třídy nasbíral 26,95 kg alobalu a skončil na   8. místě, kolektiv žáků z 9. třídy nasbíral 7,05 kg a obsadil 18. místo.

 

26. 6. sportovní den 1. stupně

   

26.6.  zájezd do Národního divadla  na představení Pýcha a předsudek (Mgr. Světlana Göttingerová)

27. - 28.6. sportovní dny 2. stupně

Sportovní dny ukončily projekt VODA. Lodní posádky jednotlivých plavidel soutěžily v atletických disciplínách (běh 60 m, vytrvalostní běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, štafetový běh) a v kolektivních sportech (vybíjená, přehazovaná, fotbal, florbal, přetahování).1. místo obsadilo družstvo BŽUNDÁL, 2. místo vybojovalo družstvo YAMATO a na třetím místě skončilo družstvo ENTERPRISE.

  

28. 6. branný den 1. stupně

    

30. 6. ukončení školního roku

  

V posledním dni školního roku byla zhodnocena činnost školy, nejlepší žáci byli představeni a oceněni pochvalou ředitele školy. Ti žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích, dostali věcnou cenu. Deváťáci se rozloučili s panem učitelem Janem Vacíkem, i se školou. Přejeme jim na jejich dalších školách hodně úspěchů.

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ