5. 6. - 7. 6. poznávací zájezd do Českého ráje - Autokemp Jinolice (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Jan Vacík, Mgr. Světlana Göttingerová)

Během zájezdu děti navštívily zámek Humprecht a Hrubý Rohozec, prošly se Prachovskými skalami, navštívily Besedické skály se skalním bludištěm, vystoupaly na hrad Kokořín a prošly Cinibulkovu naučnou stezku.

10. 6. - 14. 6. anglický kurz

11. 6. Atletická liga v Domažlicích (Mgr. Václav Hrdina)

Na 58. ročníku atletické ligy v kategorii nejmladšího žactva získali naši žáci celkem 4 medaile. Dařilo se dívkám ve skoku do výšky, kde Sára Schmidtová skončila na 2. místě (110 cm) a Natálka Sýkorová na 3. místě (105 cm). Šimon Benda vybojoval 3. místo v hodu raketkou za výkon 31,60 m a 3. místo obsadila také Vanesa Slachová ve skoku do dálky (343 cm). Několika dalším medaile těsně unikla, ale všichni bojovali a povzbuzovali. 

18. 6. Výlet do TECHMANIE - 5.A, 5.B a 9. třída

Od listopadu probíhala v naší škole soutěž ve sběru baterií. Tři třídy, které nasbíraly největší množství vybitých baterií, dostaly za odměnu výlet do Techmanie v Plzni. V planetáriu děti navštívily vzdělávací program Komentovaná procházka sluneční soustavou, pak si samostatně prohlédly expozici 3D Planetaria. Po obědě nejdříve děti zhlédly pokusy s tekutým dusíkem, a pak už si samy vybraly, co si v expozici Techmanie vyzkouší a prohlédnou.

19. 6. pedagogická rada

20. 6. sportovní den 1. stupně

21. 6. Den ochrany osob za mimořádných událostí

žáci 2. stupně plnili úkoly na 4 stanovištích. Zopakovali si zásady první pomoci, dozvěděli se, jak se připravit na evakuaci,

jak hasit požáry a orientovat se v přírodě.

24. a 25. 6. sportovní den 2. stupně

24. - 26. 6. plavecký výcvik - náhradní - 3. - 5. třída

28. 6. slavnostní ukončení školního roku

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ