4. 6. Mladý přírodovědec - paní učitelka Jitka Gabrielová připravila pro žáky 1. - 4. ročníku soutěž v poznávání rostlin. Ti nejlepší byli oceněni.

  

      

6. 6. atletická liga pro nejmladší žactvo - stadion GJŠB v Domažlicích

Naši nejmladší atleti přivezli ze závodů dvě medaile: Dominik Toupal získal bronzovou medaili za běh na 60 m a Kevin Andrle vybojovat. stříbrnou medaili ve skoku do dálky.

6. - 7. 6. školní výlet 9. třídy - Sušice a okolí (Mgr. Václav Hrdina, Mgr. Milan Fictum)

8. 6. školní výlet 5. a 6. třídy - Mariánské Lázně a okolí (Mgr. Světlana Göttingerová, Mgr. Blanka Mastná)

  

   

14. 6. ukázka sokolnictví od 10 hodin

20. 6. pedagogická rada

22. 6. sportovní den 1. stupně

   

Naši nejlepší sportovci z 1. stupně byli oceněni medailí.

25. 6. sférické kino

26. 6. sportovní den 2. stupně a 5. třídy

I v letošním školním roce zorganizoval  p. uč. Jan Vacík sportovní den. Žáci z 5. - 9. třídy byli rozděleni do šesti družstev (vesmírných lodí) Nymbus, Emison, Aliens, Waverider, Tardis a Enterprise. Děti mohly závodit v 5 atletických disciplínách (běh 60 m, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem, vytrvalostní běh)- pro mladší i starší žákyně, pro mladší i starší žáky. Bylo připraveno šest kolektivních her - přehazovaná, minikopaná, vybíjená, florbal, přetahování a štafetový běh. Za své výkony byly průběžně přidělovány družstvům body a nejlepší družstva byla oceněna. Nejlepší soutěžící v atletických disciplínách získali medaile.

  

Vítězná družstva

1. místo  - Waverider ( 392 bodů)      2. místo - Tardis (292 bodů)      3. místo - Aliens (291 bodů)

  

4. místo - Nymbus ( 290 bodů), 5. místo - Enterprise (250 bodů), 6. místo Emison

Nejlepší jednotlivci v atletických disciplínách - viz fotogalerie

27. 6. vyhlášení výsledků soutěže ve sběru alobalu

Naši osmáci po celý školní rok sbírali alobal, shromáždili celkem 32,45 kg alobalu a získali ve XXV. ročníku soutěže O největší alobalovou kouli 17. místo.

27. 6. ochrana osob za mimořádných událostí - 1. stupeň

  

28.6. slavnostní ukončení školního roku 2017/2018

V posledním dni školního roku byli představeni žáci školy, kterým byla udělena pochvala ředitele školy, a žáci s vyznamenáním. Žáci, kteří reprezentovali školu v různých soutěžích, dostali věcnou cenu. Po veselém tanečním vystoupení se učitel Václav Hrdina rozloučil se svou třídou  a "vymetl" své deváťáky ze školy. Přejeme jim na nových školách hodně úspěchů.

      

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.