1. - 2.6. školní výlet 8. třídy Sušice (Mgr. Jan Vacík, Mgr. Václav Hrdina)

  

Prášily, Poledník, lanový park a bazén v Sušici

3.6. ukázka výcviku dravců pro 1. - 9. ročník

  

6. - 7.6. školní výlet 9. třídy - Šumava (Mgr. Světlana Göttingerová, Mgr. Pavla Rašková)

    

Čertovo jezero - Špičák (rozhledna) - Černé jezero - Špičácké sedlo

Pancíř - Můstek - Špičácké sedlo Hofmanky

8.6. školní výlet 1. - 4. třídy - Dnešice

10.6. školní výlet 7. třídy - Poledník, Prášilské jezero, Prášily  (Mgr. Václav Hrdina, Mgr. Světlana Göttingerová)

  

13.- 17.6. KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA s anglickými lektory - rodilými mluvčími (PaedDr. Marie Mlnaříková)

  

21.6. setkání rodičů žáků 5. třídy (Mgr. Ivana Macánová)

22.6. pedagogická rada

22.6. Město Domažlice vyhodnotilo XXIII. ročník soutěže  "O největší alobalovou kouli".

Žáci 8. třídy nasbírali více než 15 kg alobalu a získali 18. místo v kategorii kolektivů.

28. a 29.6. sportovní dny

Sportovní dny naší školy byly tradičně zahájeny vztyčením vlajky a přečtením slibů rozhodčích a sportovců. Pak probíhaly soutěže v atletických disciplínách, turnaj v přehazované, vybíjené, fotbalu, florbalu a přetahování. Poslední disciplínou sportovních dnů byl štafetový běh.

Nejlepší atleti dostali medaile, vítězná družstva byla odměněna sladkostí.

3. místo v celkovém hodnocení obsadilo družstvo DOBŘANY,  2. místo získalo družstvo  PÁLAVA    a 1. místo vybojovalo druřstvo z BRUNTÁLU.

  

30.6. slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení...a hurá na prázdniny!

Žáci devátého ročníku si připravili na rozloučenou moc pěkné i vtipné vystoupení. Přejeme jim do dalšího studia i do života hodně úspěchů.

  

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ