1.4. výukový pořad Karel IV. Libora Marka

  

  

5.4. okresní kolo Matematické olympiády pro 6.-8. ročník (Mgr. Pavla Rašková)

Naši školu reprezentovalo 6 žáků. Ze 6. ročníku se soutěže zúčastnili Oliver Jeřábek, Kristýna Šibilová, Michaela Šibilová, Jakub Petráš a Jan Vrba, ze 7. ročníku Martina Volfová. Martina Volfová vybojovala ve své kategorii 2. místo a Jakub Petráš 3. místo. Blahopřejeme a děkujeme všem za reprezentaci.

6.4. Ovoce do škol

11.4. krajské kolo Olympiády z českého jazyka (Mgr. Světlana Göttingerová)

Kamila Plzáková vybojovala 6. místo. Blahopřejema a děkujeme.

11.- 15.4. plavecký výcvik Srní / Domažlice (2. - 5. ročník)

    

13.4. okresní turnaj v malé kopané (Mgr. Jan Vacík)

Turnaje se zúčastnili chlapci z 6. - 9. třídy, obsadili 9. místo.

14.4. výukový program v Domažlicích pro 8. a 9. ročník - představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu The Action New Generation

Z pozvánky:

"The Action New Generation zprostředkovává žákům osmých a devátých tříd základních škol a studentům středních škol, tedy mladým začínajícím řidičům, emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody. Zde se nehovoří o nabouraných vozidlech nebo pomačkaných blatnících. Zde zcela otevřeně mluvíme o trvalé invaliditě a mnohdy i o smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nepochopitelně nezodpovědně. The Action New Generation nikoho nepoučuje, protože poučování lidí v této věkové kategorii se vždycky spolehlivě míjí účinkem. Rozhodně se nejedná o klasickou preventivní přednášku. Není to nudné povídání policisty na jevišti. The Action New Generation je divadelním představením. Je to divadelní hra, kterou napsal sám život, ale – bohužel – i smrt. Divadelní hra, resp. koláž složená z moderní diskotékové hudby, video snímků s dynamickým střihem, výrazového tance a hlavně skutečných příběhů přednášených těmi, kteří je prožili."

21.4. exkurze pro 5. a 6. ročník "Po stopách Karla IV."  - Tachov, Přimda (Mgr. Ivana Macánová, Mgr.Pavla Rašková)

    

27.4. pedagogická rada a konzultační den

28.4. dopravní soutěž v Domažlicích (Mgr. Jan Vacík)

Družstvo starších žáků vybojovalo 1.místo, družstvo mladších žáků 3. místo.

29.4. krajské kolo Fyzikální olympiády

Do krajského kola postoupila Aneta Hajznerová z 9. třídy.

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ