10. 4. vědecká show pro žáky 1. i 2. stupně

Při vzdělávací akci se děti učily zákony fyziky nebo chemie zábavnou formou. Měly možnost vidět děje, které se běžně kolem nás vyskytují, a porozumět jim. Aktivně se do programu zapojovaly.

  

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY od 15 do 18 hodin v přístavbě ZŠ

17. 4. okresní kolo Matematické olympiády v Domažlicích (Mgr. Pavla Rašková)

V kategorii Z8 v okresním kole matematické olympiády obsadil Jakub Petráš 7. místo, Kristýna Šibilová 5. místo a Jan Vrba 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.

18. 4. pedagogická rada, konzultační den

23. 4. hudební pořad M. Parnahaje (PaedDr. Marie Mlnaříková)

  

24. 4. okresní turnaj v malé kopané - mladší žáci (Mgr. Václav Hrdina)

Naši mladší fotbalisti vybojovali v silné konkurenci 6. místo.

25. 4. okresní turnaj v malé kopané - starší žáci (Mgr. Václav Hrdina)

Naši starší fotbalisti skončili na 8. místě.

26. 4. dopravní soutěž - okresní kolo (Mgr. Jan Vacík)

Blahopřejeme našim starším cyklistům k 1. místua mladším cyklistům ke 2. místu!

30. 4. projektový den LETÍME DO VESMÍRU

  

   viz fotogalerie

Projektovým dnem naši žáci 2. stupně oslavili Mezinárodní den letectva a kosmonautiky - 12. duben. Děti byly rozděleny do 7 vesmírných posádek a navštívily postupně 7 planet, na kterých plnily různé úkoly. Během dne malovaly, zpívaly, počítaly...Na každé planetě za splnění úkolu každá posádka obdržela body.Ty byly na konci letu sečteny a nejlepší posádky byly odměněny.

K vesmírnému letu žáků 2. stupně se přidali i žáci z 1. stupně a vytvořili zajímavé výrobky a modely.

   

viz fotogalerie

Práce prvňáčků:

  

AKCE