4. 4. krajské kolo olympiády v českém jazyce v Plzni

Martina Volfová z 8. třídy skončila  na 14. místě

4. 4. okresní kolo Matematické olympiády v Domažlicích pro 6. - 8. ročník (Mgr. Pavla Rašková)

3 naši žáci se stali v kategorii Z7 úspěšnými řešiteli okresního kola MO. Kristýna Šibilová obsadila 10. místo, Jakub Petráš 4. místo a Jan Vrba krásné 1. místo.

 

5. 4  DOBA KAMENNÁ - divadelní hra Pavla Němce představená divadelním kroužkem ZŠ (Mgr. Světlana Göttingerová)

7. 4. okresní soutěž v psaní všemi deseti (Mgr. Zlatuše Kadlecové)

Naši školu úspěšně reprezentovala Mirka Pittrová, obsadila 3. místo.

7. 4. Velikonoční jarmark v KD Koloveč (Mgr. Ivana Macánová)

  

  

12.4. TRILOPARK

Do naší školy přijede skupina paleontologů, pedagogů a doktorandů z UK s interaktivním programem Mobilní trilopark.     K vidění bude tříkilová stolička mamuta, dinosauří zuby, obří trilobiti a mnoho dalších exemplářů. Děti si vytvoří odlitek a vykopou třímetrovou dinosauří kostru.

    

12. 4. volejbalový turnaj učitelů - Domažlice

Vybojováno 5. místo z 11 zúčastněných týmů.

13. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

20. 4. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY od 15 do 18 hodin - přístavba ZŠ

24. 4. okresní turnaj v malé kopané (Mgr. Jan Vacík) - 8. místo

25. 4. okresní fotbalový turnaj McDonalďs Cup pro žáky 2. a 3. třídy (Mgr.Václav Hrdina)

Naši nejmenší sportovci skončili na 10. místě.

26. 4. pedagogická rada, konzultační den (od 16 do 18 hodin)

27. 4. dopravní soutěž - okresní kolo (Mgr. Jan Vacík)

V kategorii starších žáků obsadili naši cyklisté 2. místo.

28. 4. okresní turnaj ve vybíjené pro žáky 5. třídy (Mgr. Václav Hrdina) - 7. místo

 

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ