1.4. Výukový program Libora Marka Jan Hus    (Mgr. Světlana Göttingerová)

       Volejbalový turnaj učitelů v Domažlicích (garant Mgr. Jan Vacík) - 3. místo

2.4.  výlet družiny do Klatov - KATAKOMBY, BOWLING (p. Karbanová, p. Petrášová)

8.4.   okresní kolo matematické olympiády (Mgr. Marie Baxová, Mgr. jan Vacík) - Martina Volfová - 1. místo, Aneta Hajznerová - 3. místo

9.4.   "Ručičky kraje" Plzeň - PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PK  (Mgr. Jan Vacík)

10.4.  okresní turnaj v malé kopané  (Mgr. Jan Vacík) - 5. místo

10.4. VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA -  pro žáky 1. stupně připravili deváťáci (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Světlana Göttingerová)

 

12.4.  zájezd do Prahy na muzikál Sněhová královna  (Mgr. Zlatuše Kadlecová)

14.4.   pedagogická rada, konzultace od 17 do 19 hodin

23.4. dopravní soutěž na dopravním hřišti v Domažlicích (Mgr. Jan Vacík)

mladší žáci - 3. místo

starší žáci - 1. místo

24.- 25.4. 2015  OSLAVY 60. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLY

24.4. od 17 hodin Školní akademie v hale ZŠ

25.4. od 17 hodin ŽÁKOVSKÝ PLES v KD v Kolovči

- výstava ve škole - v pátek od 16 do 17 hodin, v sobotu od 11 do 16 hodin

- tvořivé dílny - sobota od 11 do 15 hodin

viz fotogalerie

28.4.  okresní turnaj v přehazované - žákyně 7. ročníku  (Mgr. Pavla Rašková)

7. místo

  

29.4. 2015  8. projektový den "A je to!" Poběžovice   (Mgr. Jan, Vacík, Mgr. Pavla Rašková)

29.4. a 30.4. okresní fotbalový turnaj McDonald's Cup v Domažlicích   (Mgr. Jitka Brožovská)

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ