Úvodní stránka » Klub rodičů » Informace pro rodiče

Dle stanov Klubu rodičů při ZŠ Koloveč je třeba vybrat členský příspěvek ve výši 200 Kč do 15.4.2020 za každé dítě, kdy platbu upřednostňujeme převodem na účet číslo 1037996002/5500. Pro snadnou identifikaci platby uveďte do poznámky jméno, příjmení dítěte a třídu, do které dítě chodí. Z vybraných peněz za 1. pol. a z části vybraných peněz za 2. pol. se zaplatí školní potřeby (školní sešity, papíry na kopírování, potřeby na výtvarnou výchovu). Peníze, které se v tomto školním roce nevyužijí, se převedou do dalšího školního roku. 

                                                                                                                 Bc. Jindra Sovková

.........................................................................................................................................

Proč se vybírá členský příspěvek na nový školní rok, když žáci byli doma od března?

 

Peníze ze členských příspěvků za II. pololetí školního roku 2019/2020 byly využity na nákup krmiva pro morčata, křečky, rybičky, hada a šneky v učebně přírodopisu, na hudebně vzdělávací program, zaplacení členského příspěvku AŠSK, na odměnu paní spisovatelce za besedu o knize, na nákup tradičních odměn pro žáky při vydávání vysvědčení a nákupu všech školních sešitů na šk. rok 2020/2021, které děti dostaly na začátku školního roku. V září pak škola vybírala peníze už pouze na pracovní sešity. Vše bylo schváleno i ředitelkou školy. Z důvodu vyčerpání konta se vybírá členský příspěvek na nový školní rok.

Děkujeme za pochopení.

Za Klub rodičů při ZŠ Koloveč Bc. Jindra Sovková

........................................................................................................................................................................................................................................................

Ve  školním roce 2020/2021 zakoupil po dohodě s učiteli Klub rodičů škole několik deskových her a knihy.

DSCF2037kop.jpg  DSCF2040.JPG DSCF2042.JPG

DSCF2038.JPG DSCF2041.JPG DSCF2044.JPG

2023/2024

Klub rodičů při ZŠ v Kolovči stanovil příspěvek na žáka pro školní rok 2023/2024 ve výši 500 Kč.

Platbu upřednostňuje na transparentní účet č. 1037996002/5500 do 30. 9. 2023.

Příspěvek je využíván na :

  • Jízdné pro žáky na soutěže
  • Krmivo pro zvířata
  • Ceny pro děti za soutěže, na odměny, ke Dni dětí, mikulášské nadílce…
  • Příspěvek na divadelní představení ( většinou KR hradí dopravu)
  • Exkurze na Úřad práce v Domažlicích pro vyšší ročníky
  • Výchovně vzdělávací pořady
  • Příspěvek na školní výlety
  • Akce pořádané KR
  • Další dle dohody mezi školou a KR

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ