15. 1. okresní kolo Dějepisné olympiády (Mgr. Světlana Göttingerová)

Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnili dva žáci z 9. třídy. Jan Přibáň vybojoval 6. místo a Daniel Gaidoš skončil na 14. místě.

21. 1. okresní kolo Olympiády v českém jazyce (Mgr. Světlana Göttingerová)

Okresního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnily dvě děvčata z 8. třídy. Vendula Němečková získala 8. místo a Helena Kupilíková 17. místo.

22. 1. pedagogická rada

31. 1. pololetní prázdniny

AKCE

12.5. okresní turnaj ve vybíjené

13.5. dopravní hřiště (4. a 5. třída) v Domažlicích

24.5. krajské kolo dopravní soutěže

25.5. - 27.5. školní zájezd na Kokořínsko

31.5. školní výlet 2.A a 2.B

3. 6. školní výlet 3. třídy a 9. třídy