1. 11. výukový program p. Libora Marka pro žáky 4. - 9. třídy

  

1. 11. exkurze do ZOO v Plzni - 7. třída (Mgr. Milan Fictum, Mgr. Václav Hrdina)

5. 11. projektový den CESTA DO 20. STOLETÍ pro žáky 2. stupně

Žáci budou ve skupinách plnit na sedmi zastávkách různé úkoly, tím získají body na svůj cestovní lístek. 

  

Nejlépe pracovala a tak vybojovala 1. místo skupina RAKEŤÁCI, na druhém místě skončila skupina LETADLO a třetí místo obsadila skupina ŽIGULÍK.

  

1. Rakeťáci                                2. Letadlo                                 3. Žigulík

7. 11. Keramika pro dospělé (Mgr. Ivana Macánová)

13. 11. exkurze pro žáky 9. ročníku (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Ivana Macánová)

- návštěva výrobního provozu firmy Kdynium a.s. ve Kdyni

- akce Od vzdělání k zaměstnání v MKS v Domažlicích

  

14. 11. okrskový turnaj ve florbalu pro žáky 6. a 7. třídy (Mgr. Jan Vacík)

Naši mladí florbalisté skončili na 3. místě.

15. 11. okresní turnaj ve florbalu pro dívky 8. a 9. třídy (Mgr. Václav Hrdina)

Děvčata vybojovala v turnaji krásné 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

19. 11. okrskový turnaj pro žáky 8. a 9. třídy (Mgr. Jan Vacík)

Naši starší chlapci skončili na 5. místě.

21. 11. pedagogická rada, konzultační den

23. 11. Keramika pro dospělé (Mgr. Ivana Macánová)

27. 11. návštěva divadelního představení MAXIPES FÍK divadla KRAPET v MKS Domažlice - 4. a 5. třída

30. 11. výstava  výrobků na Vánoční výstavě v KD Koloveč

  

  

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ