1. 11. výukový program p. Libora Marka pro žáky 4. - 9. třídy

1. 11. exkurze do ZOO v Plzni - 7. třída (Mgr. Milan Fictum, Mgr. Václav Hrdina)

5. 11. projektový den CESTA DO 20. STOLETÍ pro žáky 2. stupně

Žáci budou ve skupinách plnit na sedmi zastávkách různé úkoly, tím získají body na svůj cestovní lístek. 

7. 11. Keramika pro dospělé (Mgr. Ivana Macánová)

13. 11. exkurze pro žáky 9. ročníku (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Ivana Macánová)

- návštěva výrobního provozu firmy Kdynium a.s. ve Kdyni

- akce Od vzdělání k zaměstnání v MKS v Domažlicích

21. 11. pedagogická rada, konzultační den

30. 11. Výstava a prodej výrobků při rozsvícení vánočního stromu (Mgr. Ivana Macánová)

AKCE

7.11. rybářský kroužek

Keramika pro dospělé -od 16 hodin

13.11. exkurze pro 9. ročník- Kdynium, akce "OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ" v Domažlicích

21. 11. pedagogická rada, konzultační den