5. 11. návštěva Techmanie v Plzni - 3. a 4. třída (Mgr. Ivana Mastná, Mgr. Zlatuše Kadlecová)

6. 11. Halloweenská diskotéka v tělocvičně ZŠ (Mgr. Ivana Macánová)

Zábavné odpoledne plné soutěží, her a tance připravili pro ostatní děti naši deváťáci pod vedením třídní učitelky. Všichni se dobře bavili. Děkujeme za organizaci.

13. 11. turnaj ve florbalu - mladší žáci, okrskové kolo v Domažlicích (Mgr. Jan Vacík)

Naši mladší florbalisti obsadili 4. místo.

13. 11. projektový den "Na den sestřičkou" v SZŠ v Domažlicích - 9. třída (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Ivana Macánová)

Pro naše žáky bylo připraveno několik pracovních stanovišť. Dozvěděli se plno zajímavých informací o práci záchránáře, o zdravé výživě, vyzkoušeli si, jaké je to být zdravotní sestrou, zkusili si různé druhy komunikace.

 

14. 11. Keramika pro dospělé (Mgr. Ivana Macánová)

Pod vedením p. učitelky si naši učitelé vyrobili krásné vánoční dekorace.

14. 11. exkurze 7. třídy do ZOO v Plzni (Mgr. Milan Fictum, Mgr. Václav Hrdina)

Pro naše žáky byl připraven výukový program "Česká řeka".

15. 11. turnaj ve florbalu - starší žáci, okrskové kolo v Domažlicích (Mgr. Jan Vacík)

Naši starší florbalisti vybojovali 5. místo.

19. 11. exkurze k volbě povolání (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Ivana Macánová)

- návštěva tkalcovny kanafasu v Postřekově

- akce "Od vzdělání k zaměstnání" v MKS v Domažlicích - prezentace středních škol a firem

 

20. 11. pedagogická rada, konzultační den

26. 11. Keramika pro dospělé 2 (Mgr. Ivana Macánová)

28. 11. beseda s výrobcem masek KRAMPUSŮ Petrem Vlčkem - hala ZŠ

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.