5.11. prezentace SŠ Oselce pro žáky 9.ročníku

  

10.11. Tvořivé setkání rodičů dětí 5. ročníku (Mgr. Ivana Macánová)

  

11. 11. JUNIORFEST v Horšovském Týně (Miroslava Karbanová, Iveta Petrášová)

Tradicí naší školy se stala účast družstva žáků 6. ročníku v soutěži Pevnost Týn. Soutěž se koná od 14 hodin na zámku v Horšovském Týně. Našim soutěžícím držíme palce.

   

Naši šesťáci opět zazářili, ve velké konkurenci vybojovali 2. místo.

13. 11. okrskové kolo turnaje ve florbalu v Domažlicích pro žáky 8. a 9. ročníku (Mgr. Jan Vacík) - 5.místo

18. 11. pedagogická rada, konzultace pro rodiče od 16 do 18 hodin

19.11. okrskové kolo turnaje ve florbalu v Domažlicích pro mladší žákyně (Mgr. Jan Vacík) - 6. místo

20.11. okrskové kolo turnaje ve florbalu v Domažlicích pro starší žákyně (Mgr. Jan Vacík) - 6. místo

25.11. exkurze pro 9. ročník (Mgr. Pavla Rašková, Mgr.Světlana Göttingerová):

1) FADIS Horšovský Týn - pštrosí farma 

2) "Od vzdělání k zaměstnání" v Domažlicích - prezentace středních škol v MKS Domažlice

  

28.11. od 17 hodin vystoupení školního pěveckého sboru Mlýn u stromečku v Kolovči (Mgr. Jana Vacíková Ph.D.)

  

           Vánoční jarmark - prodej adventních věnců, keramiky (Mgr. Ivana Macánová)

  

29.11. od 16 hodin vystoupení školního pěveckého sboru Mlýn u stromečku v Hlohové (Mgr. Jana Vacíková Ph.D.)

  

30. 11. představení SHŠ Pernštejni "Přemyslovci na českém trůně II.díl - králové"  - 5. - 9. ročník (Mgr.Světlana Göttingerová)

  

  

AKCE

11. 2. - 17. 2. JARNÍ PRÁZDNINY

18. 2. Veselé zoubky - vzdělávací program pro 1. třídu

25. 2. hudební pořad

2. 3. zájezd na muzikál Šíleně smutná princezna do Prahy

11 .3. exkurze pro 8. ročník -  SOU Domažlice, Úřad práce Domažlice

11. 3 - 15. 3. plavání 3., 4., a 5. třída

22. 3. MATEMATICKÝ KLOKAN