1. 12. vystoupení při rozsvícení vánočního stromu - připravila Mgr. Veronika Kadlecová

3. 12. projektový den pro 8. třídu - První pomoc a péče o dítě v SZŠ v Domažlicích (Mgr. Světlana Göttingerová, Petra Burská)

Žáci 8. třídy navštívili Střední zdravotnickou školu v Domažlicích, kde byl pro ně připravený program v rámci projektu První pomoc a péče o dítě. Děti si připomněly pravidla první pomoci a vyzkoušely si péči o novorozence.

 

5. 12. školou chodí Mikuláš, andělé a čerti

 

10. 12. exkurze do Techmanie v Plzni - 5. a 9. třída (Mgr. Jita Brožovská, Mgr. Milan Fictum)

           Vánoční laťka - soutěž ve skoku vysokém - Domažlice  (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Václav Hrdina)

Naši školu na závodě pořádaným AC Domažlice reprezentovalo šest žáků. V kategorii mladších žákyň obsadila Jiřina Bögiová 3. místo, Sára Schmidtová si vytvořila svůj osobní rekord 120 cm. Ostatní se v silné konkurenci také neztratili.

 

11. 12. Vánoční florbalový turnaj - tělocvična ZŠ (Mgr. Jan Vacík)

 

Vánočního florbalového turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev z 1. i 2. stupně ZŠ.

19. 12. Vánoční besídka v hale ZŠ

Pro své rodiče, prarodiče i kamarády si děti naší školy pod vedením učitelů připravily Vánoční besídku. Program byl opravdu pestrý. Na diváky čekalo plno veselých vystoupení: pohádka o drakovi, pět tanečních vystoupení, mažoretky, pohádka Loupež století, hra na kelímky. Zpívalo se, hrály se koledy, vyprávěly se příběhy, k vidění byl i step. Děti z prvního i druhého stupně při závěrečné písničce zaplnily celé pódium. Svým povedeným vystoupením jistě všechny příchozí potěšily.

Příprava vystoupení: Mgr. Jitka Brožovská, Petra Burská, Mgr. Veronika Kadlecová, Mgr. Ivana Mastná, Mgr. Světlana Göttingerová, Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Romana Šeterlová

Technický servis: Mgr. Jan Vacík, Mgr. Milan Fictum, Mgr. Václav Hrdina, Veronika Hajznerová

  

  

  

další fotografie - viz fotogalerii

21. 12. 2019 - 5. 1. 2020  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ