1. 12. - 2. 12. Žáci naší školy vystavili své výkresy a výrobky na Vánoční výstavě. K prodeji byly výrobky z keramické dílny p. uč. Ivany Macánové - svíčky, svícny i různé dekorace.

  

  

2. 12. vystoupení žákyň 9. třídy při slavnostním rozsvícení vánočního stromu

5. 12. školou chodí Mikuláš, andělé a čerti (žáci 9. třídy a p.uč. Václav Hrdina)

  

8. 12. Mikulášská diskotéka - pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. ročníku (Mgr. Václav Hrdina)

V tělocvičně školy to opravdu žilo - děti tancovaly, připraveny pro ně byly soutěže i občerstvení.

  

11. 12. návštěva výstavy betlémů PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

Žáci 1. - 4. ročníku navštívili výstavu betlémů v Chodském hradu.

Pracovní výchova ve 4. B - výroba vánočních svícnů ze slaného těsta pod vedením Mgr. Jitky Gabrielové

  

11. 12. - 15. 12. ukázkové hodiny Hv (PaedDr. Marie Mlnaříková)

Vítejte v Africe - 1. díl z projektu České filharmonie Hudba do škol

Žáci 2. stupně učili mladší spolužáky 1. - 5. třídy africkou písničku Si-ma-ma kaa. Cílem projektu je zapojit všechny děti do hudebního tvoření, učit se improvizovat, pochopit řád v hudbě a prožít hudbu prostřednictvím zpěvu, rytmu, hry na tělo, na Orffovy rytmické nástroje a na boomwhackers. Největší oblibu u dětí měly právě barevné různě znějící trubice boomwhackers.

   

  

15. 12. divadelní představení Z pohádka do pohádky (Mgr. Světlana Göttingerová)

Děti z dramatického kroužku pod vedením p. uč. Göttingerové připravily pro spolužáky z prvního stupně a děti z mateřské školy dvě pohádky - O pejskovi a kočičce a Dlouhá, Široká a Bystrozraká.

   

  

19. 12. Recyklohraní pro 1. - 4. ročník

Žáci od 1. do 4. ročníku se učili správně třídit odpadky pod vedením paní Jany Vacíkové z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Domažlicích.

21. 12. Vánoční florbalový turnaj (Mgr. Jan Vacík)

  

21. 12. Vánoční besídka (Mgr. Světlana Göttingerová ve spolupráci s Mgr. Ivanou Mastnou, Mgr. Veronikou Kadlecovou, Mgr. Jitkou Brožovskou, Mgr. Jitkou Gabrielovou, Mgr. Pavlou Raškovou, Mgr. Janem Vacíkem, Mgr. Václavem Hrdinou a Vlastou Širajovou)

      

 

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.