Úvodní stránka » Školní družina » Řád školní družiny

vnitřní řád školní družiny

 

 Doplnění kapitoly 2. Provoz a vnitřní režim školní družiny:

ll. oddělení školní družiny:

Ranní provoz začíná v 7.15 a končí v 7.50 hodin.

Odpolední provoz začíná v 11.45 a končí v 15.00 hodin.

V době 15.00 - 15.30 dochází ke sloučení oddělení v jedno, vstupy jsou pro obě oddělení stejné.

Schváleno dne 30. 11. 2017  školskou radou, 4. 12. 2017 pedagogickou radou.

  

AKCE

2. 9. slavnostní zahájení školního roku