1.2. vzdělávací program ŠKOLA ZDRAVÉ 5  pro 4. a 5. ročník

Jedná se o celorepublikový vzdělávací program zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Žáci budou zábavnou a interaktivní formou seznámeni se zásadami správného stravování.

8.2. okresní kolo Olympiády v českém jazyce (Mgr. Světlana Göttingerová)

Okresního kola se zúčastnily dvě žákyně 9. ročníku. Děvčatům se v okresním kole Olympiády v Čj dařilo, Kamila Plzáková obsadila 3. místo a postupuje do krajského kola, Aneta Hajznerová vybojovala 4. místo. Blahopřejeme!

12.2. V hale základní školy proběhlo vyhodnocení druhého kola přírodovědné soutěže MLADÝ PŘÍRODOVĚDEC, kterou pro 1. stupeň připravila p. uč. Mgr. Jitka Gabrielová. Ve druhém kole soutěže s názvem Pokojové rostliny žáci nejen pozorovali a poznávali pokojové květiny, ale také měli za úkol vytvořit kartu o rostlině, kterou si sami vybrali.

  

16.2. okresní kolo Zeměpisné olympiády (Mgr. Václav Hrdina)

Také v Zeměpisné olympiádě žáci naší školy zaznamenali úspěch. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii A (6. ročník) obsadila Kristýna Šibilová 7. místo a Michaela Šibilová 12. místo. V kategorii B (7. ročník) získala Martina Volfová 9. místo a Agáta Doicsar 14. místo. V kategorii C (8. a 9. ročník) vybojovala 2. místo s postupem do krajského kola Aneta Hajznerová z 9. třídy a 5. místo získal Martin Šperl z 8. třídy. Blahopřejeme!

19.2. Vystoupení dramatického kroužku (Mgr. Světlana Göttingerová)

Žáci dramatického kroužku nacvičili pod vedením p.uč. Světlany Göttingerové pohádku O nejkrásnější princezně. Jejich vystoupení jistě pobavilo nejen děti, ale i dospělé.

  

23.2. okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce (Mgr. Blanka Mastná, PaedDr. Marie Mlnaříková)

Okresního kola Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnily 4 žákyně naší školy a soutěžily ve dvou kategoriích. V I. kategorii obsadila Martina Volfová 2. místo, Eliška Mulačová 6. místo. Ve II. kategorii vybojovala Aneta Hajznerová 5. místo a Kamila Plzáková 8. místo. Blahopřejeme a děkujema za reprezentaci.

26.2. Vystoupení dramatického kroužku (Mgr. Světlana Göttingerová)

Žáci z dramatického kroužku ještě jednou zahrají pohádku O nejkrásnější princezně.

od 29.2. JARNÍ PRÁZDNINY

AKCE

19. 9. fotografování 1. stupeň

19. 9. atletická liga - mladší žactvo

22. 9. dopravní výchova - 4.A, 4.B, 5. třída

26. 9. atletická liga - starší žactvo

29. 9. ředitelské volno