Úvodní stránka » Pro rodiče » Zájmové kroužky » Zájmové kroužky

Keramický kroužek - Mgr. Ivana Macánová - sudá středa, 13.00 - 14.30 h, 1x za 14 dní, pro žáky 2. stupně

Atletický kroužek - Mgr. Pavla Rašková - čtvrtek, 15.15 - 16.45 h, pro žáky 3. - 9. ročníku 

Dramatický kroužek - Mgr. Světlana Göttingerová - středa, 13.00 - 14.30 h, pro žáky 2. stupně

Sportovní kroužek - Mgr. Luděk Šmucr - středa, 12.45 - 13.30 h, pro žáky 2. stupně

Fotbal - Mgr. Václav Hrdina - středa, 7.15 - 8.00 h, pro žáky 7. - 9. ročníku

Mažoretky - Mgr. Jitka Brožovská - středa, 7.00 - 7.50 h, pro žáky 2. - 6. ročníku

Taneční a pěvecký kroužek - Mgr. Dita Kovářová - pátek (středa), 12.40 - 14.00 h pro žáky 2. stupně 

Anglická konverzace - Pavlína Marková - středa, 13.30 - 14.45 h, pro žáky 2. stupně

Jóga a pilates - Mgr. Zdeňka Lucáková - úterý, 15.15 - 16.15 h, pro žáky 2. stupně

AKCE

31. 5. - 2. 6. zájezd do Českého ráje - Nebákov

1. 6. Den dětí

5. - 6. 6. školní výlet 9.B

6. 6. školní výlet 3.A,B

8. 6. školní výlet 4., 5., 7. třídy

9. 6. školní výlet 6. a 8. třídy

8. - 9. 6. šk. výlet 9.A