Úvodní stránka » Pro rodiče » Zájmové kroužky » Zájmové kroužky

Dramatický kroužek - Mgr. Světlana Göttingerová - středa od 13 hodin pro 2. stupeň

Keramický kroužek - Mgr. Ivana Macánová - středa od 13 hodin 1x za 14 dní (sudý týden) od 4. ročníku

Fotbal - Mgr. Václav Hrdina - úterý od 7 hodin pro 3. - 5. ročník

Sportovní hry - Mgr. Jan Vacík - středa od 7.15 hodin pro chlapce 2. stupně

Mažoretky - Mgr. Jitka Brožovská - úterý od 14.15 hodin pro 3. a 4. ročník

Sportovní kroužek - Mgr. Jitka Brožovská - čtvrtek od 7.00 pro 2.- 5. ročník

Sportovní hry - Mgr. Pavla Rašková - pondělí od 15.15 hodin pro žáky 8. a 9. ročníku

Volejbal - Mgr. Pavla Rašková - středa od 13 hodin pro žáky 5. a 6. ročníku

Matematický kroužek - Mgr. Jitka Gabrielová - středa od 11.45 hodin pro žáky 3. ročníku

Hrajeme si s angličtinou - Mgr. Veronika Kadlecová - úterý od 11.50 hodin pro žáky 3. ročníku

Robotika - Ing. Markéta Jindřichová - středa od 13 hodin (lichý týden) pro žáky 4. a 5. ročníku

Šachy - Mgr. Milan Fictum - středa od 13 hodin (lichý týden)

AKCE

2. 9. slavnostní zahájení školního roku