Úvodní stránka » Pro rodiče » Zájmové kroužky » Zájmové kroužky

Keramický kroužek - Mgr. Ivana Macánová - sudá středa, 13.00 - 14.30 h, 1x za 14 dní, pro žáky 2. stupně

Atletický kroužek - Mgr. Pavla Rašková - úterý, 15.15 - 16.45 h, pro žáky 3. - 8. ročníku

                                                                    čtvrtek, 15.10 - 16.00 h, pro žáky 3. - 8. ročníku 

Deskové hry - Mgr. Pavla Rašková - čtvrtek, 14.15 - 15.00 h, pro žáky 4. a 5. ročníku

Dramatický kroužek - Mgr. Světlana Göttingerová - středa, 13.00 - 14.30 h, pro žáky 2. stupně

Fotbal - Mgr. Václav Hrdina - středa, 7.15 - 8.00 h, pro žáky 5. - 9. ročníku

Mažoretky - Mgr. Jitka Brožovská - středa, 7.00 - 7.50 h, pro žáky 2. - 9. ročníku

Taneční a pěvecký kroužek - Mgr. Dita Kovářová - pondělí, 11.45 - 12.30 h pro žáky  1. stupně, 12.45 - 13.20 h pro žáky 2. stupně 

Kroužek programování - RNDr. Petr Stauber - středa, 13.00 - 14.30 h, pro žáky 4. - 9. ročníku

Jóga a pilates - Mgr. Zdeňka Lucáková - úterý, 15.15 - 16.00 h, pro žáky 2. stupně

Doučování z matematiky - Mgr Marie Baxová - úterý, 12.40 - 13.25 h, pro žáky 9. ročníku

Kroužek logopedické prevence POVÍDÁLEK - Mgr. Jana Srpová - úterý a čtvrtek, 12. 35 - 13.20 h, pro žáky 1. a 2. ročníku

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ