Úvodní stránka » Pro rodiče » Zájmové kroužky » Zájmové kroužky

Keramický kroužek - Mgr. Ivana Macánová - středa, 13.00 - 14.30 h, 1x za 14 dní (sudý týden - 6. ročník, lichý týden - 5. ročník) 

Atletický kroužek - Mgr. Pavla Rašková - úterý, 15.15 - 16.45 h, pro žáky 3. - 8. ročníku 

Dramatický kroužek - Mgr. Světlana Göttingerová - středa, 13.00 - 15.00 h, pro žáky 8. ročníku

Sportovní kroužek - Mgr. Luděk Šmucr - středa, 12.45 - 13.30 h, 6. ročník

Fotbal - Mgr. Václav Hrdina - úterý, 7.15 - 8.00 h, 8. ročník

AKCE

12.5. okresní turnaj ve vybíjené

13.5. dopravní hřiště (4. a 5. třída) v Domažlicích

24.5. krajské kolo dopravní soutěže

25.5. - 27.5. školní zájezd na Kokořínsko

31.5. školní výlet 2.A a 2.B

3. 6. školní výlet 3. třídy a 9. třídy