Úvodní stránka » O škole » Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Romana Šeterlová ředitelka školy reditelka@zskolovec.cz
Mgr. Pavla Rašková zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně  pavla.raskova@zskolovec.cz 
Mgr. Zlatuše Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3.B třídy, koordinátor ŠVP zlatuse.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Dita Kovářová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1. třídy dita.kovarova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Brožovská učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3.A třídy jitka.brozovska@zskolovec.cz
Mgr. Blanka Mastná učitelka Aj, Př, Ov, metodik prevence blanka.mastna@zskolovec.cz
Michala Hrabíková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2. třídy michala.hrabikova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Mollerová Ph.D. učitelka M, F, třídní učitelka 5. třídy marie.mollerova@zskolovec.cz
Mgr. Jana Součková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4. třídy  jana.souckova@zskolovec.cz
Mgr. Václav Hrdina učitel 2. stupně Z, Př třídní učitel 9.B třídy, koordinátor EV  vaclav.hrdina@zskolovec.cz
Mgr. Jan Vacík učitel 2. stupně F, Tv, dílny jan.vacik@zskolovec.cz
Mgr. Světlana Göttingerová učitelka 2. stupně Čj, D, třídní učitelka 6. třídy svetlana.gottingerova@zskolovec.cz
Mgr. Ivana Macánová učitelka 2. stupně Čj, Nj, Vv, třídní učitelka 8. třídy  ivana.macanova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Baxová učitelka 2. stupně M, F, kuchyňky marie.baxova@zskolovec.cz
Mgr. Milan Fictum učitel 2. stupně Př, Ch, třídní učitel 7. třídy, koordinátor ICT milan.fictum@zskolovec.cz
RNDr. Petr Stauber učitel 2. stupně M, F, Inf, třídní učitel 9.A třídy petr.stauber@zskolovec.cz
Mgr. Jana Radějová učitelka Aj, Nj jana.radejova@zskolovec.cz
Pavlína Marková učitelka Aj pavlina.markova@zskolovec.cz
Miroslava Karbanová vedoucí vychovatelka  druzina@zskolovec.cz
Iveta Petrášová vychovatelka  
Bc. Kateřina Brožová vychovatelka, asistentka pedagoga v 9. třídě
Veronika Hajznerová asistentka pedagoga v 6. třídě  
Mgr. Zdeňka Lucáková asistentka pedagoga v 7. třídě  
Tereza Lobovská asistentka pedagoga ve 4. třídě  
Květa Bauerová asistentka pedagoga ve 3.B
Bc. Markéta Khásová asistentka pedagoga v 1. třídě
Jana Kubáčková asistentka pedagoga ve 2. třídě

Účetní

Alena Gabrielová     alena.gabrielova@zskolovec.cz

Školník

Ladislav Kohout - tel.734 782 685

Uklízečky

Marie Havlovicová

Helena Burešová

Hedvika Pidhartová

Kuchařky

Lada Tichá - vedoucí kuchyně      lada.ticha@zskolovec.cz

Ivana Janková

Marie Plochová

AKCE

31. 5. - 2. 6. zájezd do Českého ráje - Nebákov

1. 6. Den dětí

5. - 6. 6. školní výlet 9.B

6. 6. školní výlet 3.A,B

8. 6. školní výlet 4., 5., 7. třídy

9. 6. školní výlet 6. a 8. třídy

8. - 9. 6. šk. výlet 9.A