Úvodní stránka » O škole » Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Romana Šeterlová ředitelka školy reditelka@zskolovec.cz
Mgr. Pavla Rašková zástupce ředitelky, výchovná poradkyně  pavla.raskova@zskolovec.cz 
Mgr. Zlatuše Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3.třídy zlatuse.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Gabrielová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1. třídy jitka.gabrielova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Brožovská učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4. třídy jitka.brozovska@zskolovec.cz
Mgr. Blanka Mastná učitelka Aj, Př, Ov, třídní učitelka 6. třídy blanka.mastna@kolovec.cz
Mgr. Ivana Mastná učitelka 1. stupně třídní učitelka 2. třídy ivana.mastna@zskolovec.cz
PaedDr. Marie Mlnaříková učitelka 2. stupně Čj, Hv, Aj, třídní učitelka 9. třídy marie.mlnarikova@zskolovec.cz
Mgr. Veronika Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 5.A třídy  veronika.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Václav Hrdina učitel 2. stupně Z, Př třídní učitel 5.B třídy  vaclav.hrdina@zskolovec.cz
Mgr. Jan Vacík učitel 2. stupně F, Tv, dílny jan.vacik@zskolovec.cz
Mgr. Světlana Göttingerová učitelka 2. stupně Čj, D, třídní učitelka 7. třídy svetlana.gottingerova@zskolovec.cz
Mgr. Ivana Macánová učitelka 2. stupně Čj, Nj, Vv, třídní učitelka 8. třídy  ivana.macanova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Baxová učitelka 2. stupně M, F, kuchyňky marie.baxova@zskolovec.cz
Mgr. Milan Fictum učitel 2. stupně Př, Ch, pěstitelské práce milan.fictum@zskolovec.cz
Ing. Markéta Jindřichová učitelka 2. stupně M, F, Inf  
Mgr. Jana Radějová učitelka 2. stupně Aj, Čj  
Miroslava Karbanová vychovatelka  
Iveta Petrášová vychovatelka  
Mgr. Jana Bartáková asistentka pedagoga  
Petra Burská asistentka pedagoga  
Natálie Krumlová asistentka pedagoga, vychovatelka  

Účetní

Alena Gabrielová     alena.gabrielova@zskolovec.cz

Školník

Ladislav Kohout - tel.734 782 685

Uklízečky

Marie Havlovicová

Helena Burešová

Miloslava Zábranová

Kuchařky

Lada Tichá - vedoucí kuchyně      lada.ticha@zskolovec.cz

Jana Šindelářová

Ivana Janková

 

AKCE

9. 4. okresní kolo MO - 6. - 8. ročník

11. 4. ZÁPIS do 1. třídy od 15 do 18 hodin

12. a 15. 4. přijímací zkoušky na SŠ - do čtyřletých oborů vzdělávání

16. 4. a 17. 4. přijímací zkoušky na SŠ - pro šestileté a osmileté studium

18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24. 4. pedagogická rada, konzultace pro rodiče od 16 do 18 hodin

25. 4. dopravní soutěž - okresní kolo

25. 4. okresní turnaj v přehazované

3. 5. zájezd do Národního divadla