Úvodní stránka » O škole » Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Romana Šeterlová ředitelka školy reditelka@zskolovec.cz
Mgr. Pavla Rašková zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně  pavla.raskova@zskolovec.cz 
Mgr. Zlatuše Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2.B třídy zlatuse.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Dita Kovářová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4. třídy dita.kovarova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Brožovská učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2.A třídy jitka.brozovska@zskolovec.cz
Mgr. Blanka Mastná učitelka Aj, Př, Ov, třídní učitelka 9. třídy blanka.mastna@zskolovec.cz
Mgr. Hana Gajdošíková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1. třídy hana.gajdosikova@zskolovec.cz
Mgr. Eliška Bridges učitelka Aj, Hv, třídní učitelka 6. třídy eliska.bridges@zskolovec.cz.
Mgr. Jana Součková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3. třídy  jana.souckova@zskolovec.cz
Mgr. Václav Hrdina učitel 2. stupně Z, Př třídní učitel 8.B třídy  vaclav.hrdina@zskolovec.cz
Mgr. Jan Vacík učitel 2. stupně F, Tv, dílny jan.vacik@zskolovec.cz
Mgr. Světlana Göttingerová učitelka 2. stupně Čj, D, třídní učitelka 5. třídy svetlana.gottingerova@zskolovec.cz
Mgr. Ivana Macánová učitelka 2. stupně Čj, Nj, Vv, třídní učitelka 7. třídy  ivana.macanova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Baxová učitelka 2. stupně M, F, kuchyňky marie.baxova@zskolovec.cz
Mgr. Milan Fictum učitel 2. stupně Př, Ch, pěstitelské práce milan.fictum@zskolovec.cz
RNDr. Petr Stauber učitel 2. stupně M, F, Inf, třídní učitel 8.A třídy petr.stauber@zskolovec.cz
Mgr. Luděk Šmucr učitel Tv, Aj, Nj, Ov ludek.smucr@zskolovec.cz
Miroslava Karbanová vedoucí vychovatelka  druzina@zskolovec.cz
Iveta Petrášová vychovatelka  
Bc. Kateřina Brožová vychovatelka
Veronika Hajznerová asistentka pedagoga  
Mgr. Zdeňka Lucáková asistentka pedagoga  
Tereza Lobovská asistentka pedagoga  
Iveta Loudová Mora asistentka pedagoga

Účetní

Alena Gabrielová     alena.gabrielova@zskolovec.cz

Školník

Ladislav Kohout - tel.734 782 685

Uklízečky

Marie Havlovicová

Helena Burešová

Hana Ajšmanová

Kuchařky

Lada Tichá - vedoucí kuchyně      lada.ticha@zskolovec.cz

Ivana Janková

Jaromíra Moravcová

Marie Plochová

AKCE

12.5. okresní turnaj ve vybíjené

13.5. dopravní hřiště (4. a 5. třída) v Domažlicích

24.5. krajské kolo dopravní soutěže

25.5. - 27.5. školní zájezd na Kokořínsko

31.5. školní výlet 2.A a 2.B

3. 6. školní výlet 3. třídy a 9. třídy