Úvodní stránka » O škole » Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Romana Šeterlová ředitelka školy reditelka@zskolovec.cz
Mgr. Pavla Rašková zástupce ředitelky, výchovná poradkyně  pavla.raskova@zskolovec.cz 
Mgr. Zlatuše Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2.třídy zlatuse.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Gabrielová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4.B jitka.gabrielova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Brožovská učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3. třídy jitka.brozovska@zskolovec.cz
Mgr. Blanka Mastná učitelka Aj, Př, Ov, třídní učitelka 5. třídy blanka.mastna@kolovec.cz
Mgr. Ivana Mastná učitelka 1. stupně třídní učitelka 1. třídy ivana.mastna@zskolovec.cz
PaedDr. Marie Mlnaříková učitelka 2. stupně Čj, Hv, Aj, třídní učitelka 8. třídy marie.mlnarikova@zskolovec.cz
Mgr. Veronika Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4.A třídy  veronika.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Václav Hrdina učitel 2. stupně Z, Př třídní učitel 9. třídy  vaclav.hrdina@zskolovec.cz
Mgr. Jan Vacík učitel 2. stupně F, Tv, dílny jan.vacik@zskolovec.cz
Mgr. Světlana Göttingerová učitelka 2. stupně Čj, D, třídní učitelka 6. třídy svetlana.gottingerova@zskolovec.cz
Mgr. Ivana Macánová učitelka 2. stupně Čj, Nj, Vv, třídní učitelka 7. třídy  ivana.macanova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Baxová učitelka 2. stupně M, F, kuchyňky marie.baxova@zskolovec.cz
Mgr. Milan Fictum učitel 2. stupně Př, Ch, pěstitelské práce milan.fictum@zskolovec.cz
Mgr. Jan Rendl učitel 2. stupně M, F, Pv, Inf  
Miroslava Karbanová vychovatelka  
Iveta Petrášová vychovatelka, asistentka pedagoga  
Vlasta Širajová asistentka pedagoga  
Viola Lucáková asistentka pedagoga  

Účetní

Alena Gabrielová     alena.gabrielova@zskolovec.cz

Školník

Ladislav Kohout - tel.734 782 685

Uklízečky

Marie Havlovicová

Helena Burešová

Miloslava Zábranová

Kuchařky

Lada Tichá - vedoucí kuchyně      lada.ticha@zskolovec.cz

Danuše Fictumová

Ivana Janková

 

Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, přijme asistentku pedagoga ne částečný úvazek. Informace na tel. 731805194.

AKCE

28. 6. ukončení šk.roku 2017/2018

29. 6. ředitelské volno

28. 8. opravné zkoušky

3. 9. zahájení školního roku 2018/2019