Úvodní stránka » O škole » Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Romana Šeterlová ředitelka školy reditelka@zskolovec.cz
Mgr. Pavla Rašková zástupce ředitelky, výchovná poradkyně  pavla.raskova@zskolovec.cz 
Mgr. Zlatuše Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1.B třídy zlatuse.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Gabrielová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3. třídy jitka.gabrielova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Brožovská učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1.A třídy jitka.brozovska@zskolovec.cz
Mgr. Blanka Mastná učitelka Aj, Př, Ov, třídní učitelka 8. třídy blanka.mastna@kolovec.cz
Mgr. Hana Gajdošíková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4. třídy hana.gajdosikova@zskolovec.cz
Mgr. Eliška Bridges učitelka Aj, Hv, třídní učitelka 5. třídy eliska.bridges@zskolovec.cz
Mgr. Jana Bartáková učitelka 2. stupně, třídní učitelka 2. třídy  jana.bartakova@zskolovec.cz
Mgr. Václav Hrdina učitel 2. stupně Z, Př třídní učitel 7.B třídy  vaclav.hrdina@zskolovec.cz
Mgr. Jan Vacík učitel 2. stupně F, Tv, dílny jan.vacik@zskolovec.cz
Mgr. Světlana Göttingerová učitelka 2. stupně Čj, D, třídní učitelka 9. třídy svetlana.gottingerova@zskolovec.cz
Mgr. Ivana Macánová učitelka 2. stupně Čj, Nj, Vv, třídní učitelka 6. třídy  ivana.macanova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Baxová učitelka 2. stupně M, F, kuchyňky marie.baxova@zskolovec.cz
Mgr. Milan Fictum učitel 2. stupně Př, Ch, pěstitelské práce milan.fictum@zskolovec.cz
RNDr. Petr Stauber učitel 2. stupně M, F, Inf, třídní učitel 7.A třídy petr.stauber@zskolovec.cz
Mgr. Luděk Šmucr učitel Tv, Aj, Nj, Ov ludek.smucr@zskolovec.cz
Miroslava Karbanová vychovatelka  
Iveta Petrášová vychovatelka  
Mgr. Zdeňka Lucáková asistentka pedagoga
Veronika Hajznerová asistentka pedagoga  
Petra Burská asistentka pedagoga  
Tereza Lobovská asistentka pedagoga  
Iveta Loudová Mora asistentka pedagoga

Účetní

Alena Gabrielová     alena.gabrielova@zskolovec.cz

Školník

Ladislav Kohout - tel.734 782 685

Uklízečky

Marie Havlovicová

Helena Burešová

Hana Ajšmanová

Kuchařky

Lada Tichá - vedoucí kuchyně      lada.ticha@zskolovec.cz

Ivana Janková

Marie Plochová

AKCE