Úvodní stránka » O škole » Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Romana Šeterlová ředitelka školy reditelka@zskolovec.cz
Mgr. Pavla Rašková zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně  pavla.raskova@zskolovec.cz 
Mgr. Zlatuše Kadlecová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1.B třídy, koordinátor ŠVP zlatuse.kadlecova@zskolovec.cz
Mgr. Dita Kovářová učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2. třídy dita.kovarova@zskolovec.cz
Mgr. Jitka Brožovská učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1.A třídy jitka.brozovska@zskolovec.cz
Mgr. Jana Srpová DiS. učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4.B třídy jana.srpova@zskolovec.cz
Michala Hrabíková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 3. třídy michala.hrabikova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Mollerová Ph.D. učitelka M, F, třídní učitelka 6. třídy marie.mollerova@zskolovec.cz
Mgr. Jana Součková učitelka 1. stupně, třídní učitelka 4.A třídy  jana.souckova@zskolovec.cz
Mgr. Václav Hrdina učitel 2. stupně Z, Př třídní učitel 5. třídy, koordinátor EV  vaclav.hrdina@zskolovec.cz
Mgr. Jan Vacík učitel 2. stupně F, Tv, dílny jan.vacik@zskolovec.cz
Mgr. Světlana Göttingerová učitelka 2. stupně Čj, D, třídní učitelka 7. třídy svetlana.gottingerova@zskolovec.cz
Mgr. Ivana Macánová učitelka 2. stupně Čj, Nj, Vv, třídní učitelka 9. třídy  ivana.macanova@zskolovec.cz
Mgr. Marie Baxová učitelka 2. stupně M, F, kuchyňky marie.baxova@zskolovec.cz
Mgr. Milan Fictum učitel 2. stupně Př, Ch, třídní učitel 8. třídy, koordinátor ICT milan.fictum@zskolovec.cz
RNDr. Petr Stauber učitel 2. stupně M, F, Inf, metodik prevence petr.stauber@zskolovec.cz
Mgr. Veronika Kadlecová učitelka 1. stupně, Aj veronika.kadlecova@zskolovec.cz
Pavlína Marková učitelka Aj pavlina.markova@zskolovec.cz
Miroslava Karbanová vedoucí vychovatelka  druzina@zskolovec.cz
Iveta Petrášová vychovatelka  
Martina Řezáčová Rubášová vychovatelka, asistentka pedagoga v 9. třídě
Veronika Hajznerová asistentka pedagoga v 7. třídě  
Mgr. Zdeňka Lucáková asistentka pedagoga v 8. třídě  
Tereza Lobovská asistentka pedagoga ve 5. třídě  
Jaroslava Jozová Neubauerová asistentka pedagoga ve 4.A
Bc. Markéta Khásová asistentka pedagoga v 2. třídě
Marie Slavíková asistentka pedagoga ve 3. třídě

Účetní

Alena Gabrielová     alena.gabrielova@zskolovec.cz

Školník

Ladislav Kohout - tel.734 782 685

Uklízečky

Helena Burešová

Hedvika Pithardová

Alice Žáková

Kuchařky

Lada Tichá - vedoucí kuchyně      lada.ticha@zskolovec.cz

Ivana Janková

Marie Plochová

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ