1.9. slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

8.9. Program od společnosti Ekokom (enviromentální výchova)

  

Ve čtvrtek 8. 9. 2016 navštívili naši školu dva lektoři s programem Tonda obal na cestách. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mohli si prohlédnout vzorky recyklovaných materiálů a sami si třídění odpadu vyzkoušeli.

                                                           (Mgr. Jitka Gabrielová)

9.9. Dny vědy a techniky v Plzni - exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku (Mgr. Jan Vacík, Mgr. Václav Hrdina)

14.9. hudební vzdělávací pořad

  

17.9. zájezd do Prahy na muzikál ANTOINETTA - KRÁLOVNA FRANCIE pro zaměstnance ZŠ

23.9. dopravní výchova pro 4. ročník

23.9. jazyková animace (německý jazyk) pro 7. a 9. ročník - TANDEM

  

AKCE

9. 4. okresní kolo MO - 6. - 8. ročník

11. 4. ZÁPIS do 1. třídy od 15 do 18 hodin

12. a 15. 4. přijímací zkoušky na SŠ - do čtyřletých oborů vzdělávání

16. 4. a 17. 4. přijímací zkoušky na SŠ - pro šestileté a osmileté studium

18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

24. 4. pedagogická rada, konzultace pro rodiče od 16 do 18 hodin

25. 4. dopravní soutěž - okresní kolo

25. 4. okresní turnaj v přehazované

3. 5. zájezd do Národního divadla