Úvodní stránka » Akce školy » 2021-2022 » září - leden

17. 9. fotografování - 1. stupeň

20. 9. přírodovědná exkurze do ZOO v Plzni, pro 8.A a 8.B  (Mgr. Milan Fictum, Mgr. Václav Hrdina)

24. 9. přírodovědná exkurze - Bijadla v Merklíně, pro 2.A a 2.B (Mgr. Jitka Brožovská, Mgr. Zlatuše Kadlecová)

29. 9. Český den proti rakovině - 25. ročník

Naše škola se připojila k prodeji kytiček organizovaným Ligou proti rakovině. Zakoupením kytičky za minimální cenu 20 Kč byl podpořen onkologický výzkum, vybavenost onkologických pracovišť a další aktivity Ligy proti rakovině. Podařilo se vybrat 6 254 Kč.

1. 10. beseda o energetice -  Energetická gramotnost aneb Bez energie to nejde pro 8.A, 8.B a 9. třídu (Mgr. Jan Vacík)

Žáci se při interaktivní prezentaci dozvěděli mnoho informací o základní problematice z oblasti energetiky. Bylo vysvětleno, co je blackout, jaké jsou jeho příčiny a následky, co je energetický mix a jak elektrickou energii vyrábíme.

12. 10. exkurze pro 5. třídu - Přeštice, hrad Skála (Mgr. Světlana Göttingerová, Veronika Hajznerová)

Cílem exkurze byly zřícenina hradu Skála a Dům historie Přešticka. Naším průvodcem byl historik Libor Marek. Během prohlídky horního hradu Skála vedl děti k zájmu o kraj i jeho historii. Seznámil je s pověstmi, událostmi a přírodními zajímavostmi. Děti například zaujaly  vlastnosti buližníkové skály, která tvoří součást hradu. Při prohlídce dolního hradu Skála přiblížil pan Marek dětem práci archeologa. Přinesl kopie archeologických nálezů z hradu, kresby hradu z různých století (poznávání hradu pokračovalo i v Domu historie Přešticka, kde se nachází model hradu) i repliky středověkých dětských hraček. Součástí prohlídky bylo také poučení o bezpečném chování v okolí zříceniny a zároveň etickém chování, které vychází z vědomí, že historické památky musíme zachovat i následujícím generacím. Se životem dřívějších generací se děti seznámily v Domu historie Přešticka. Poznaly zařízení kupeckého krámu, vyzkoušely si natahování věžních hodinových strojů a poznaly práci řemeslníků. Zaměstnancům muzea společně s historikem se podařilo ukázat dětem souvislosti mezi minulostí a současností pomocí děl a odkazů významných rodáků Přeštic – Jana Jakuba Ryby a Josefa Hlávky.

 

14. 10. exkurze pro 6. třídu - hrad Točník (Mgr. Eliška Bridges, Mgr. Světlana Göttingerová)

Ve čtvrtek 14. října proběhla dějepisná exkurze Pravěké dny na Točníku pro žáky 6. třídy. V exteriérech hradu Točníku připravil oddíl experimentální archeologie Mamuti seznámení se životem v pravěku. Žáci se tak názorně seznámili s pazourkovými nástroji, které si mohli nejen prohlédnout, ale i osahat, s vývojem pravěké keramiky, ale také se stravováním a uchováváním potravin a s tím souvisejícím tématem rozdělávání ohně. Nechybělo samozřejmě ani téma oblékání a zpracování přírodních materiálů. Byť počasí již bylo vskutku podzimní, výlet se vydařil a žáci si přivezli nejen hezké zážitky a suvenýry, ale i spoustu vědomostí.

 25. 10. vzdělávací program Husité v západních Čechách - pro 5. - 8. ročníky

AKCE

25. 10. vzdělávací program L. Marka Husité v západních Čechách

27. 10., 29. 10. podzimní prázdniny