Úvodní stránka » Akce školy » 2021-2022 » září - leden

17. 9. fotografování - 1. stupeň

20. 9. přírodovědná exkurze do ZOO v Plzni, pro 8.A a 8.B  (Mgr. Milan Fictum, Mgr. Václav Hrdina)

20210920_101011.jpg 20210920_095747.jpg 20210920_094012.jpg

24. 9. přírodovědná exkurze - Bijadla v Merklíně, pro 2.A a 2.B (Mgr. Jitka Brožovská, Mgr. Zlatuše Kadlecová)

29. 9. Český den proti rakovině - 25. ročník

Naše škola se připojila k prodeji kytiček organizovaným Ligou proti rakovině. Zakoupením kytičky za minimální cenu 20 Kč byl podpořen onkologický výzkum, vybavenost onkologických pracovišť a další aktivity Ligy proti rakovině. Podařilo se vybrat 6 254 Kč.

PODĚKOVÁNÍ

1. 10. beseda o energetice -  Energetická gramotnost aneb Bez energie to nejde pro 8.A, 8.B a 9. třídu (Mgr. Jan Vacík)

Žáci se při interaktivní prezentaci dozvěděli mnoho informací o základní problematice z oblasti energetiky. Bylo vysvětleno, co je blackout, jaké jsou jeho příčiny a následky, co je energetický mix a jak elektrickou energii vyrábíme.

12. 10. exkurze pro 5. třídu - Přeštice, hrad Skála (Mgr. Světlana Göttingerová, Veronika Hajznerová)

Cílem exkurze byly zřícenina hradu Skála a Dům historie Přešticka. Naším průvodcem byl historik Libor Marek. Během prohlídky horního hradu Skála vedl děti k zájmu o kraj i jeho historii. Seznámil je s pověstmi, událostmi a přírodními zajímavostmi. Děti například zaujaly  vlastnosti buližníkové skály, která tvoří součást hradu. Při prohlídce dolního hradu Skála přiblížil pan Marek dětem práci archeologa. Přinesl kopie archeologických nálezů z hradu, kresby hradu z různých století (poznávání hradu pokračovalo i v Domu historie Přešticka, kde se nachází model hradu) i repliky středověkých dětských hraček. Součástí prohlídky bylo také poučení o bezpečném chování v okolí zříceniny a zároveň etickém chování, které vychází z vědomí, že historické památky musíme zachovat i následujícím generacím. Se životem dřívějších generací se děti seznámily v Domu historie Přešticka. Poznaly zařízení kupeckého krámu, vyzkoušely si natahování věžních hodinových strojů a poznaly práci řemeslníků. Zaměstnancům muzea společně s historikem se podařilo ukázat dětem souvislosti mezi minulostí a současností pomocí děl a odkazů významných rodáků Přeštic – Jana Jakuba Ryby a Josefa Hlávky.

 

14. 10. exkurze pro 6. třídu - hrad Točník (Mgr. Eliška Bridges, Mgr. Světlana Göttingerová)

Ve čtvrtek 14. října proběhla dějepisná exkurze Pravěké dny na Točníku pro žáky 6. třídy. V exteriérech hradu Točníku připravil oddíl experimentální archeologie Mamuti seznámení se životem v pravěku. Žáci se tak názorně seznámili s pazourkovými nástroji, které si mohli nejen prohlédnout, ale i osahat, s vývojem pravěké keramiky, ale také se stravováním a uchováváním potravin a s tím souvisejícím tématem rozdělávání ohně. Nechybělo samozřejmě ani téma oblékání a zpracování přírodních materiálů. Byť počasí již bylo vskutku podzimní, výlet se vydařil a žáci si přivezli nejen hezké zážitky a suvenýry, ale i spoustu vědomostí.

9.jpg 15.JPG 11.JPG

 25. 10. vzdělávací program Husité v západních Čechách - pro 5. - 8. ročník

DSCF2163.JPG DSCF2167.JPG DSCF2170.JPG

30. 11. Projekt "Na den sestřičkou" na SZŠ v Domažlicích - pro žáky 8. a 9. ročníku (Mgr. Pavla Rašková, Mgr. Václav Hrdina)

Žáci po skupinách absolvovali celkem 5 interaktivních stanovišť: První pomoc, Operační sál, Akutní lůžko, Antikoncepce a problematika sexuálně přenosných chorob, Komunikace. Dozvěděli se nejen plno nových informací o ochraně zdraví a o zdravotní péči, ale seznámili se také s pozicemi, na kterých mohou pracovat po absolvování školy.

20211130_120928.jpg 20211130_121005.jpg 20211130_140830.jpg

1. 12. Vánoční výstava (Mgr. Ivana Macánová, Mgr. Dita Kovářová)

Na chodbě a v přístavbě školy proběhla Vánoční výstava výrobků našich žáků.

20211201_094919.jpg 20211201_095040.jpg 20211201_095106.jpg

8. 12. okresní kolo Pythagoriády - online

Školního kola Pythagoriády se zůčastnilo celkem 30 žáků: z 6. ročníku bylo 6 účastníků, ze 7. ročníku 5 účastníků, z 8. ročníku 15 účastníků a z 9. ročníku 4 účastníci.

Do okresního kola Pythagoriády postoupili z naší školy 3 žáci z 8.B. Šimon Benda vybojoval v silné konkurenci  žáků gymnázia 2. místo, Josef Sika 10. místo a Tereza Petrášová obsadila 14. místo. Děkujeme za přípravu a reprezentaci. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

AKCE

19. 9. fotografování 1. stupeň

19. 9. atletická liga - mladší žactvo

22. 9. dopravní výchova - 4.A, 4.B, 5. třída

26. 9. atletická liga - starší žactvo

29. 9. ředitelské volno