Menu
Základní škola Koloveč
Základní školaKoloveč

Městys Koloveč informuje, že z důvodu probíhajících stavebních prací jsou přechodně v období od 17. do 18. června 2024 přeloženy všechny autobusové linky z autobusových zastávek z ulice Tyršova do autobusových zastávek v ulici Sportovní vedle parku ZŠ Koloveč. Děkujeme za pochopení.

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Rašková

konzultační hodiny - pátek od 13.00  do 15.00 hodin  po předchozí domluvě, tel. 734 782 682

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především:   

 • řešení studijních a výchovných otázek,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s TU),
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích ÚP a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejich vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a interních činností pro žáky se SVP,
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:  

 • zpracování přihlášek ke studiu, vydávání zápisových lístků
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané,
 • přednášky pro žáky,
 • metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod.,
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se SVP pedagogickým pracovníkům školy

V součinnosti s třídními učiteli:   

 • pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, apod.)
 • stará se o talentované žáky a žáky mimořádně nadané
 • pečuje o žáky s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, apod.)
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření, apod.

Ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, SPC:  

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření  (psychologického, pedagogického, o volbě povolání, aj.) a spolupráce při tvorbě IVP, PLPP
 • konzultuje doporučená podpůrná opatření
 • zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření

V součinnosti s Úřadem práce zajišťuje:  

 • profesní orientace studentů
 • přednášky a besedy k volbě povolání

Metodik prevence: RNDr. Petr Stauber

 • metodická a koordinační činnost:
 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci žáškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu,  sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových jevů sebepoškozování a dalších patologických jevů
 • metodické vedení činnosti učitelů v oblasti prevence sociálně patologických  jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy)
 • koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických  jevů

poradenská činnost:  

 • vyhledání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího poradenského zařízení
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
 • příprava podmínek pro integraci žáků s  poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

informační činnost:  

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností, aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
 • informační činnost v oblasti prevence

O škole

Zakázky a projekty

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
oblačno 25 °C 11 °C
úterý 18. 6. oblačno 27/14 °C
středa 19. 6. slabý déšť 27/15 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 25/16 °C

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Projekty