Úvodní stránka » ATLETICKÝ KROUŽEK

ATLETICKÝ KROUŽEK

V letošním školním roce je opět na naší škole organizován atletický kroužek ve spolupráci Atletickým klubem Domažlice. ATLETICKÝ KROUŽEK  je vždy v úterý od 15.15 do 16. 45 hodin a ve čtvrtek od 15.10 do 16.00 hodin v tělocvičně naší školy. Pokud to počasí dovolí,  bude se sportovat venku. Kroužek je určen žákům od 3. do 8. ročníku. Kroužek  probíhá pod mým vedením za pomoci členky AC Domažlice. Případné neuskutečnění kroužku bude zákonnému zástupci oznámeno SMS na tel. číslo nahlášené škole. Případnou změnu tel. čísla prosím oznamte.

Vaše dítě se může jako člen  AC Domažlice  zúčastňovat  různých atletických soutěží i mimo školu - okresních, krajských, popř. republikových. Lze také navštěvovat (i nepravidelně) další tréninky organizované AC Domažlice  na sportovištích v Domažlicích. O prázdninách je organizováno soustředění v Písku a příměstský tábor v Domažlicích.

                                                                                             Mgr. Pavla Rašková

Informace k soutěžím hledejte na:

atletika.cz     

bezecchodska.cz

acdomazlice.cz

2023/2024

3. 11. 2023 | Rubrika: ATLETICKÝ KROUŽEK

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ