Klub rodičů

Od listopadu pracuje při ZŠ Koloveč Klub rodičů. Jeho předsedkyní je Bc. Jindra Sovková. Na valné hromadě 21. 11. 2018 byl schválen příspěvek 300 Kč na rodinu. Příspěvek lze zaplatit hotovostí třídnímu učiteli do 14. 12. 2018 nebo převodem na účet 1037996002/5500. Pro snadnou identifikaci platby uveďte do poznámky jméno, příjmení dítě a třídu, do které dítě chodí.

Pokud byste chtěli poskytnout Klubu rodičů při ZŠ Koloveč sponzorský dar, bude uzavřena řádná sponzorská smlouva a o darovanou částku bude možné ponížit daň z příjmu.

                                                                                             Bc. Jindra Sovková

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Členský příspěvek ve školním roce 2022/2023 je 200 Kč na žáka na pololetí. Upředňostněte platbu na účet, do poznámky nezapomeňte uvést příjmení a jmého dítěte, třídu.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.