RECYKLOHRANÍ

2018/2019

V listopadu 2018 se naše škola zaregistrovala do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V rámci projektu probíhá ve škole soutěž tříd ve sběru vybitých baterií.

V lednu proběhl sběr poškozených mobilních telefonů a drobných elektrospotřebičů. Podařilo se shromáždit a odevzdat 35 mobilů a 16 kg elektrospotřebičů.

Žáci některých tříd plní další úkoly spojené s recyklováním. V lednu děti 1.,2. 5.A a 8. třídy vytvořily BATERKOŽROUTY - originální sběrné nádoby na použité baterie. V některých třídách si děti odnesly své výrobky domů, někteří Baterkožrouti zůstali ve škole a budou využiti k dalšímu sběru baterií. Žáci osmé třídy při výrobě Baterkožroutů doplňovali ve skupinách matematicko-fyzikální badatelské listy.

Tři třídy nejpilnější  ve sběru vybitých baterií jely za odměnu do Techmanie do Plzně. Čekala na ně Komentovaná procházka sluneční soustavou, pokusy s tekutýn dusíkem a množství různých exponátů v Techmanii.

Ve školním roce 2018/2019 se podařilo odevzdat  1 411 kg vybitých baterií, ze kterých se recyklací získalo 917 kg kovonosných surovin.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.