Úvodní stránka » RECYKLOHRANÍ

RECYKLOHRANÍ

2018/2019

V listopadu 2018 se naše škola zaregistrovala do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V rámci projektu probíhá ve škole soutěž tříd ve sběru vybitých baterií.

V lednu proběhl sběr poškozených mobilních telefonů a drobných elektrospotřebičů. Podařilo se shromáždit a odevzdat 35 mobilů a 16 kg elektrospotřebičů.

Žáci některých tříd plní další úkoly spojené s recyklováním. V lednu děti 1.,2. 5.A a 8. třídy vytvořily BATERKOŽROUTY - originální sběrné nádoby na použité baterie. V některých třídách si děti odnesly své výrobky domů, někteří Baterkožrouti zůstali ve škole a budou využiti k dalšímu sběru baterií. Žáci osmé třídy při výrobě Baterkožroutů doplňovali ve skupinách matematicko-fyzikální badatelské listy.

Tři třídy nejpilnější  ve sběru vybitých baterií jely za odměnu do Techmanie do Plzně. Čekala na ně Komentovaná procházka sluneční soustavou, pokusy s tekutýn dusíkem a množství různých exponátů v Techmanii.

Ve školním roce 2018/2019 se podařilo odevzdat  1 411 kg vybitých baterií, ze kterých se recyklací získalo 917 kg kovonosných surovin.

2019/2020

V letošním školním roce byla opět vyhlášena soutěž tříd ve sběru poškozených mobilních telefonů, drobných elektrospotřebičů, tonerů a vybitých baterií. Žáci můžou plnit úkoly spojené s recyklohraním. Ve druhé třídě už vytvořili časopis. Za plnění úkolů a sběr elektroodpadu jsou  každé třídě v každém měsíci, až do května, přidělovány body. Nejlepší třída (třída s největším bodovým ziskem) z 1. stupně a z 2. stupně pojede na výlet do ZOO do Prahy.

AKCE

30.6. slavnostní předávání vysvědčení