ZŠ Koloveč poskytne na výpůjčku po dobu distančního vzdělávání svým žákům 7 ks notebooků. V případě zájmu pište do 1. 11. 2020 na email reditelka@zskolovec.cz.

Po 2. 11. 2020 bude prvních 7 žádostí kladně vyřízeno (rodiče budou zkontaktováni a vypůjčení bude dohodnuto).

                                                                               Mgr. Romana Šeterlová

Informace k výuce od 30.11.2020

Rozvrh online hodin - lichý týden (7. třídy)

Vstupy do budovy školy

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020

.............................................................................

Informace k výuce od 18. 11. 2020

Informace k výuce od 2. 11. 2020

.............................................................................................................................................................................

Postup při žádosti o ošetřovné

Ošetřovné pro rodiče - informace

METODICKÝ POKYN

Informace pro rodiče - nová opatření

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 nastat

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE