Změna jízdního řádu

Informace k předávání vysvědčení

Plná moc - formulář

Konzultace - Classroom

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Rozvrh online hodin od 4. 1. 2021 pro 5. - 9. třídu

UPOZORNĚNÍ K ONLINE VÝUCE

............................................................................................................................................................................

METODICKÝ POKYN

Informace pro rodiče - nová opatření

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 nastat

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

20. 1. pedagogická rada

28. 1. předávání výpisů z vysvědčení

29. 1. pololetní prázdniny