Valná hromada dne 23.10.2019 určila výši členského příspěvku 200,-Kč na žáka za pololetí (příklad: rodina s 2 dětmi navštěvující ZŠ Koloveč zaplatí 400,-Kč). Členský příspěvek uhraďte buď v hotovosti třídnímu učiteli nebo převodem na bankovní účet č. 1037996002/5500, kdy do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu svého dítěte/dětí a do žákovské knížky každého dítěte napište zprávu, že jste uhradili příspěvek elektronicky a podepište se. Datum splatnosti příspěvku na 2. pololetí je do 29.02.2020

Bc. Jindra Sovková - předsedkyně klubu rodičů při ZŠ Koloveč.

.......................................................................................................................................................................................

Revitalizace zahrady při ZŠ Koloveč

v přírodním stylu

 Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 www.mzp.cz           www.sfzp.cz

 Celkové způsobilé výdaje: 543 912 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 462 325 Kč

Výše příspěvku žadatele: 81 587 Kč

...............................................................................................................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

.......................................................................................................

Naše škola byla společně s partnerskou školou Montessori - Schule Schönthal vybrána do projektu Kultura bez hranic 2018, workshop v Depu. Tento projekt je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

......................................................................................................

AKCE

17. - 23. 2. 2020 JARNÍ PRÁZDNINY

26. 2. Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

2. 3. exkurze pro 8. třídu - úřad práce, SOU Domažlice

10. 3. beseda o K. H. Máchovi pro 8. a 9. ročník

10.3. exkurze Pražský hrad - pro 4. a 5. ročník