Menu
Základní škola Koloveč
Základní školaKoloveč

Historie školy

Dějiny školství v Kolovči

První zmínky o škole pocházejí z roku 1652, kdy byla v Kolovči zřízena škola zároveň s farou. Úřad učitelský zastávali v první době kostelníci. Kostelnictví bylo zaměstnáním či stavem hlavním, učitelský (kantorský úřad) jen vedlejším, mimořádným. To bylo až do doby císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II., kdy školství dosáhlo lepšího postavení a důležitosti řadou prospěšných zákonů.

Prvním kolovečským učitelem byl Jakub Krahulík a substituentem od r. 1788 V.Pokorný.

Dne 11.4. 1831 se počaly kopat základy k nové škole kolovečské č.p. 128. Dne 2.1. 1833 byla školní mládež slavnostně uvedena do nově vystavené školní budovy za přítomnosti pana vrchního chudenického J.Jílka, místního faráře pana Jana Valečky, místního školního dohlížitele pana Jana Vrby a obecního představeného pana V. Strachovského.

17.3. 1874 byla dvoutřídní škola rozšířena na trojtřídní. Roku 1888 byla rozšířena na pětitřídní. Poněvadž nebylo místo v budově č.p. 128, byla najata místní školní radou místnost u "Pakešů" na náměstí č.p. 9. Toho času byl předsedou místní školní rady pan Josef Vondrák, perníkář, jenž byl též purkmistrem. Počet školních dětí dosáhl počtu 441.

Dne 1.10. 1891 byla zřízena jedna poboční třída pro dívky. Dne 1.10. 1896 započalo vyučování na zdejší pokračovací průmyslové škole. Vyučuje se kreslení ornamentálnímu a měřičskému vždy v neděli od 9.00 do 13.00 hod.

V roce 1903 bylo v první třídě 40 hochů a 41 dívek, ve druhé třídě 31 hochů a 40 dívek, ve třetí třídě 36 hochů a 38 dívek, ve čtvrté třídě 39 hochů a 40 dívek, v páté třídě 50 hochů a 71 dívek.

15.9. 1912 byla otevřena dvoutřídní škola v Chocomyšli.

Výnosem c.k. zemské školní rady ze dne 30.10. 1912 se naplňují třídy do počtu 80 žáků.

Výnosem z 28.7. 1922 byla otevřena škola občanská smíšená (do této doby byla v Kolovči pouze škola obecná - dnešní 1.stupeň ZŠ); občanská škola byla obdobou dnešního 2.stupně ZŠ, později byla zvána měšťanská či střední. Škola obecná a občanská byly dvě samostatné školy až do roku 1926, kdy byly sloučeny pod jednu správu školy.

Občanská škola byla umístěna v budově staré radnice a u "Svačinů". Obecná škola byla na pět let, občanská na tři roky.

Dne 16.4. 1939 se konala plenární schůze Újezdní rady v Kolovči, na níž se schválil plán pro novostavbu školy. Vypracoval ho architekt Al. Procházka z Domažlic se stavitelem Ant. Umprechtem z Kolovče.

Dne 6.5. 1939 byla konána schůze, kde byly otevírány oferty pro novostavbu škol. V sobotu 13.5. 1939 při nové schůzi bylo usneseno zadání prací na stavbu škol. Celkový náklad byl spočítán  na 1.551.455,91 korun(mimo ústřední topení). Na toto rozhodnutí byl podán odpor. Započetí stavby bylo odloženo na neurčito.

Od 4.12. 1946 bylo zavedeno školní stravování. Bylo podáváno teplé kakao a rohlík.

Od roku 1948 se obecná škola mění na národní a má pět postupných ročníků, měšťanská škola ve školu střední se čtyřmi postupnými ročníky. Povinná školní docházka trvá 9 let. Všechny správy škol se mění na ředitelství škol, vedoucí jsou ředitelé škol.

7.1. 1953 dochází k reorganizaci školství a zavádí se osmiletá povinná školní docházka.

V září školního roku 1954/55 - byla otevřena budova nové školy v Kolovči. Stavba byla realizována nákladem 4.178.000 Kčs.

V březnu 1956 byla zahájena stavba tělocvičny. 30.10 1957 byla provedena kolaudace. 7.3. 1958 byla provedena úřední kolaudace a tělocvična uvedena do provozu.

V roce 1959 byla zahájena kampaň získávání žáků 8.tříd k dobrovolnému pokračování v povinné školní docházce devátým rokem.

1963 byla zbudována první odborná pracovna chemie a fyziky.

23.9. 1988 byla zahájena přístavba školy typu Chanos. 1.9. 1990 byla přístavba školy slavnostně otevřena.

O škole

Zakázky a projekty

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

Svátek

Svátek má Rostislav

Zítra má svátek Marcela

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den svobody tisku

Projekty