Informace k ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ najdete v rubrice "Pro rodiče"

..........................................................................................................................................

Nové informace k přijímacímu řízení na SŠ najdete v rubrice "Pro rodiče"

..................................................................................................................................................

Evropská filmová cena pro mládežnický film aneb staň se členem celoevropské poroty

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách zde: 

https://www.juniorfest.cz/cs/festival/novinky/prihlaste-se-do-poroty-efa-young-audience-award/0/1088 

 Děti ve věku 12 - 14 let se mohou stát členy letošní celoevropské mládežnické poroty a to přímo ze svého pokoje, kdy přes on-line platformu budou moci zhlédnout tři nominované snímky (všechny budou opatřeny českými titulky). Všechny tři filmy budou k dispozici během 23. - 25. dubna 2020. Dva z nich jsme  v loňském roce uvedli na Juniorfestu 2019 (Rocca mění svět a Nezapomenutelné léto s Tess). Podmínkou je, že porotce musí zhlédnout všechny tři filmy až dokonce. Následně v neděli 26. dubna bude muset zaslat název filmu, který vybral. Zároveň bude mít možnost sledovat on-line přenos z vyhlášení popř. napsat dotaz tvůrcům včetně hereckých představitelů.

Případní zájemci se musí registrovat do 15. dubna 2020 prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.juniorfest.cz/cs/registrace-efa-young-audience-award , který je uveřejněn taktéž na našem webu.

Leták

                                                                                              Váš JUNIORFEST

..........................................................................................................................................................................

Na základě usnesení vlády o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020 došlo  k uzavření základních škol, středních a vyšších odborných škol na území České republiky.

Informace pro zákonné zástupce:

·        Termín ukončení tohoto opatření není zatím stanoven

·        Zákonní zástupci žáků, kteří pečují o dítě do 13 let věku mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář k dispozici v kanceláři školy)

Žádost o ošetřovné

·        Žáci budou mít odhlášené obědy ve školní jídelně.

·        Úkoly a rozsah učiva pro žáky po dobu uzavření školy budou průběžně zveřejňovány vyučujícími v e-ŽK, v rubrice Komens, Dokumenty a na webových stránkách školy.

·        Informace budeme průběžně aktualizovat na v e-ŽK a na webových stránkách školy.

Pro procvičování učiva lze využívat webové stránky www.skolasnadhledem.cz.

...........................................................................................

Povinné informace

...................................................................................................................

Valná hromada dne 23.10.2019 určila výši členského příspěvku 200,-Kč na žáka za pololetí (příklad: rodina s 2 dětmi navštěvující ZŠ Koloveč zaplatí 400,-Kč). Členský příspěvek uhraďte buď v hotovosti třídnímu učiteli nebo převodem na bankovní účet č. 1037996002/5500, kdy do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu svého dítěte/dětí a do žákovské knížky každého dítěte napište zprávu, že jste uhradili příspěvek elektronicky a podepište se. Datum splatnosti příspěvku na 2. pololetí je do 29.02.2020

Bc. Jindra Sovková - předsedkyně klubu rodičů při ZŠ Koloveč.

...............................................................................................................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

11.3. uzavření školy

16. 4. zápis do 1. třídy-ukončení přijímání přihlášek

22. 4. pedagogická rada ?