Revitalizace zahrady při ZŠ Koloveč

v přírodním stylu

 Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 www.mzp.cz           www.sfzp.cz

 Celkové způsobilé výdaje: 543 912 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 462 325 Kč

Výše příspěvku žadatele: 81 587 Kč

...............................................................................................................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

.......................................................................................................

Naše škola byla společně s partnerskou školou Montessori - Schule Schönthal vybrána do projektu Kultura bez hranic 2018, workshop v Depu. Tento projekt je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

......................................................................................................

AKCE

2. 9. v 8.10 hodin slavnostní zahájení školního roku před hlavním vchodem ZŠ