Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví a hodně úspěchů přeje

                                             vedení ZŠ Koloveč

        

                       

....................................................................................................................................................

Kandidáti do Školské rady na období 2017 - 2020:

Kandidáti za pedagogické pracovníky:

Mgr. Ivana Mastná, Mgr. Václav Hrdina

Volby se uskuteční dne 22. 11. 2017 ve 13 hodin na jednání pedagogické rady.

Oba kandidáti byli zvoleni všemi přítomnými pedagogy.

Kandidáti za rodiče:

MUDr. Jan Ludvíkovský, Jindřich Krobot

Volby se uskuteční dne 22. 11. 2017 od 16 hodin v budově školy během konzultačních schůzek.

Oba kandidáti byli na společné schůzce při konzultačních hodinách zvoleni většinou zúčastněných.

......................................................................................................

V listopadu 2016 se naše škola stala partnerskou školou  nakladatelství FRAUS.

 Logo Partnerská škola FRAUS

                                                                

    


 

 

AKCE

21.12. Vánoční besídka

23.12.2017 - 2.1.2018 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY