Úřední dny v době hlavních prázdnin budou vždy v pondělí, v době od 9 do 11 hodin, kromě 4. 7. a 15. 8. 2022.

Opravné zkoušky se budou konat 26. 8. a 29. 8. 2022 od 9 hodin.

Změna ceny oběda

Z důvodu navýšení cen spotřebovaných potravin se od 1. 9. 2022 mění cena oběda:

věková skupina 7 – 10 let z původních 21 Kč na 26 Kč

věková skupina 11- 14 let z původních 23 Kč na 28 Kč

věková skupina 15 let a více z původních 25 Kč na 30 Kč

 Tuto informaci Vám sdělujeme s dostatečným předstihem, abyste případně mohli navýšit limit nastavený na Vašem účtu.

 ......................................................................................................................................

V době hlavních prázdnin, od 1. 7. do 31. 8. 2022, bude školní družina uzavřena.

........................................................................................................................................

Ve dnech od 27. 6. do 30. 6. nebude odpolední vyučování.

30. 6. - ukončení školního roku nejpozději v 10 hodin

.......................................................................................................................................

Informace k začlenění do vzdělávání v ČR

Příručka pro rodiče - Ukrajina

informace k zápisu - Ukrajina

........................................................................................................................................

Vážení rodiče,

připomínáme, že stále platí pokyn, že z důvodu nastavených epidemiologických opatření ve školách se nemůže žák

s respiračními potížemi zúčastňovat vyučování. Děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví ostatních.

                                                                             vedení školy

...................................................................................................

Vážení rodiče,

v letošním školním roce se potýkáme s podstatným problémem. Někteří z Vás zajíždí se svými auty až těsně ke vchodům školy (na příjezdové cestě k hlavnímu vchodu je dokonce umístěn zákaz vjezdu).

Prosím, uvědomte si, že je ohrožena bezpečnost Vašich dětí, u vchodu do přístavby pak navíc auta brání vjezdu i výjezdu zásobování, v případě potřeby by nezajela sanitka, požárníci, technické služby…

Při čekání na dítě doporučujeme využívat místo kolem parku, děti tam mohou bezpečně dojít kolem jídelny, kurtů, tělocvičny.

Naléhavě Vás proto žádáme o součinnost a věřím, že situaci pochopíte a pomůžete nám ji řešit.

Děkujeme.                             Vedení školy.

  ...........................................................................................................

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

............................................................................................................................................................................

METODICKÝ POKYN

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

14. 6. muzikál Rebelové v Klatovech (8. a 9. ročník)

15. 6. atletická liga - mladší žactvo

22. 6. atletická liga - starší žactvo

24. 6. sportovní den - 1. stupeń

27. - 28. 6. sportovní den - 2. stupeň