Doplňkové volby do školské rady se budou konat v úterý, 22. 1. 2019

v době 7.00 - 13.00 v kanceláři ZŠ

          15.00 - 16.00 v přístavbě (hale) ZŠ

Volební komise:  Jana Brichcínová, Alena Gabrielová, Iveta Petrášová

Kandidáti za rodiče do školské rady:

1. Kateřina Němečková, sociální pracovnice Koloveč, Palackého 204, Koloveč

2. Radek Andrle, pracovník záchranné služby Domažlice, Tyršova 9, Koloveč

Zveme všechny rodiče k účasti ve volbách. Jejich výsledek bude zveřejněn na www.zskolovec.cz.

                                                           Mgr. Romana Šeterlová

....................................................................................................................

Vážení rodiče,

obdržela jsem dopis od předsedy Školské rady při ZŠ Koloveč, pana Bc. Jindřicha Krobota (viz rubrika Školská rada). Na základě jeho oznámení je mou povinností v lednu 2019 zorganizovat doplňkové volby do školské rady. Případní zájemci o působení ve školské radě za rodiče se mohou hlásit na e-mailu reditelka@zskolovec.cz nebo telefonicky na čísle 731 805 194 do pátku 4. 1. 2019. V následujících dnech pak proběhnou volby. Bližší informace budou zveřejněny po uplynutí lhůty pro přihlášky kandidátů.

     Mgr. Romana Šeterlová

........................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

.......................................................................................................

Naše škola byla společně s partnerskou školou Montessori - Schule Schönthal vybrána do projektu Kultura bez hranic 2018, workshop v Depu. Tento projekt je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

......................................................................................................

AKCE

22. 1. volby do školské rady

23. 1. pedagogická rada

1. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY