Klub rodičů při ZŠ v Kolovči stanovil příspěvek na žáka pro školní rok 2023/2024 ve výši 500 Kč.

Platbu upřednostňuje na transparentní účet č. 1037996002/5500 do 30. 9. 2023.

Příspěvek je využíván na :

  • Jízdné pro žáky na soutěže
  • Krmivo pro zvířata
  • Ceny pro děti za soutěže, na odměny, ke Dni dětí, mikulášské nadílce…
  • Příspěvek na divadelní představení ( většinou KR hradí dopravu)
  • Exkurze na Úřad práce v Domažlicích pro vyšší ročníky
  • Výchovně vzdělávací pořady
  • Příspěvek na školní výlety
  • Akce pořádané KR
  • Další dle dohody mezi školou a KR

..............................................................................................................................

Informace k začlenění do vzdělávání v ČR

Příručka pro rodiče - Ukrajina

informace k zápisu - Ukrajina

........................................................................................................................................

Vážení rodiče,

připomínáme, že stále platí pokyn, že z důvodu nastavených epidemiologických opatření ve školách se nemůže žák

s respiračními potížemi zúčastňovat vyučování. Děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví ostatních.

                                                                             vedení školy

...................................................................................................

Vážení rodiče,

v letošním školním roce se potýkáme s podstatným problémem. Někteří z Vás zajíždí se svými auty až těsně ke vchodům školy (na příjezdové cestě k hlavnímu vchodu je dokonce umístěn zákaz vjezdu).

Prosím, uvědomte si, že je ohrožena bezpečnost Vašich dětí, u vchodu do přístavby pak navíc auta brání vjezdu i výjezdu zásobování, v případě potřeby by nezajela sanitka, požárníci, technické služby…

Při čekání na dítě doporučujeme využívat místo kolem parku, děti tam mohou bezpečně dojít kolem jídelny, kurtů, tělocvičny.

Naléhavě Vás proto žádáme o součinnost a věřím, že situaci pochopíte a pomůžete nám ji řešit.

Děkujeme.                             Vedení školy.

............................................................................................................................................................................

METODICKÝ POKYN

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.