Úřední hodiny během hlavních prázdnin jsou vždy v pondělí, v době od 9 do 11 hodin. Prvním úředním dnem je pondělí 9. 7. 2018.

                                                               Mgr. Romana Šeterlová

.............................................................................................................

Změna platby stravného

Česká spořitelna a.s. ruší platby přes sběrné místo, na kterém jste dosud platili stravné. Proveďte prosím v termínu od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018 změnu souhlasu k inkasu na nové číslo účtu 181519740/0300, variabilní symbol 250.

                                                    Lada Tichá - vedoucí školní kuchyně

..............................................................................................................

Z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu  vyhlašuji  29. 6. 2018 ředitelské volno. Školní rok 2017/2018 bude ukončen ve čtvrtek 28. 6. 2018.

                                                               Mgr. Romana Šeterlová

..............................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

.......................................................................................................

Naše škola byla společně s partnerskou školou Montessori - Schule Schönthal vybrána do projektu Kultura bez hranic 2018, workshop v Depu. Tento projekt je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

......................................................................................................

AKCE

28. 6. ukončení šk.roku 2017/2018

29. 6. ředitelské volno

28. 8. opravné zkoušky

3. 9. zahájení školního roku 2018/2019