Provoz školy o prázdninách:

úřední hodiny: pondělí od 9 do 11 hodin

Kontakty:

Mgr. Romana Šeterlová - 731 805 194

kancelář - 379 494 364

školník Ladislav Kohout - 734 782 685

..................................................................................................................

Termíny opravných zkoušek:

matematika, seminář z matematiky, fyzika, anglický jazyk - 29. 8. 2017 od 9 hodin

zeměpis - 30. 8. 2017 od 9 hodin

...................................................................................................................

Zápis dětí do školní družiny se uskuteční 31. 8. 2017 od 8.30 do 9.30 hodin ve třídě školní družiny. Náhradní termín zápisu je 4. 9. 2017 od 8.30 do 9.30 hodin. Přihlášku do školní družiny lze najít na www.zskolovec.cz v záložce DRUŽINA.

....................................................................................................................

Naše škola se přihlásila a byla vybrána do projektu česko-německé organizace Tandem - Ukážu ti svůj svět. Zúčastní se ho žáci 2. třídy, kteří budou zábavnou formou seznamováni se životem a jazykem našich sousedů. Školu navštíví 6x medinaut Tandemu a nakonec vyrazí děti na výlet do Německa.

Animačních programů a výletu se mohou po dohodě zúčastnit i rodiče zapojených dětí.

                                                                                 Mgr. Romana Šeterlová

..................................................................................................................................... 

10.5. 2017 se naše škola zapojila do celonárodního Českého dne proti rakovině. Žákyně 7. třídy pod vedením p.uč. Blanky Mastné během necelého dopoledne prodali všech 150 kytiček. Výtěžek z prodeje - 4 685 Kč - byl poukázán na konto Ligy proti rakovině. Žákyním, paní učitelce i všem, kteří přispěli na dobrou věc, děkujeme.

                                                                                    vedení školy

...............................................................................................................

V listopadu 2016 se naše škola stala partnerskou školou  nakladatelství FRAUS.

 Logo Partnerská škola FRAUS

                                                                

    


 

 

AKCE

1. 7. - 3. 9. letní prázdniny

4. 9.  začátek školního roku 2017/18