Vážení rodiče,

31.12. 2023 končí tříleté volební období Školské rady. Je tedy třeba  zvolit v řádných volbách nové členy pro další tříleté období. Volí se zástupci pedagogických pracovníků, zřizovatele i zákonných zástupců. Pokud má někdo z vás zájem v řádných volbách kandidovat, kontaktujte vedení školy na tel. 731 805 194 nebo emailem reditelka@zskolovec.cz do pátku, 8.12. 2023.

Děkuji za spolupráci.

Vedení ZŠ

............................................................................................................................

Vážení rodiče,

zveme vás, dne 13. 12. 2023, na vánoční jarmark a na besídku žáků ZŠ Koloveč. Případný výtěžek z akce v letošním roce věnujeme většinově nadaci Dobrý anděl, na podporu rodin,  které se vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace a menší částkou podpoříme i organizaci Pomocné tlapky, která se věnuje výcviku asistenčních psů.

Program:

15.00 hod - v jídelně ZŠ jarmark

17.00 hod – v hale v přístavbě ZŠ  vánoční besídka žáků

Po ukončení programu bude ještě možné krátce navštívit jarmark.

Přijďte s námi strávit adventní čas, ocenit šikovnost dětí a přispět na dobrou věc.

Těšíme se na vás.                     POZVÁNKA

............................................................................................................................

Klub rodičů při ZŠ v Kolovči stanovil příspěvek na žáka pro školní rok 2023/2024 ve výši 500 Kč.

Platbu upřednostňuje na transparentní účet č. 1037996002/5500 do 30. 9. 2023.

Příspěvek je využíván na :

  • Jízdné pro žáky na soutěže
  • Krmivo pro zvířata
  • Ceny pro děti za soutěže, na odměny, ke Dni dětí, mikulášské nadílce…
  • Příspěvek na divadelní představení ( většinou KR hradí dopravu)
  • Exkurze na Úřad práce v Domažlicích pro vyšší ročníky
  • Výchovně vzdělávací pořady
  • Příspěvek na školní výlety
  • Akce pořádané KR
  • Další dle dohody mezi školou a KR

..............................................................................................................................

Informace k začlenění do vzdělávání v ČR

Příručka pro rodiče - Ukrajina

informace k zápisu - Ukrajina

........................................................................................................................................

Vážení rodiče,

připomínáme, že stále platí pokyn, že z důvodu nastavených epidemiologických opatření ve školách se nemůže žák

s respiračními potížemi zúčastňovat vyučování. Děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví ostatních.

                                                                             vedení školy

...................................................................................................

Vážení rodiče,

v letošním školním roce se potýkáme s podstatným problémem. Někteří z Vás zajíždí se svými auty až těsně ke vchodům školy (na příjezdové cestě k hlavnímu vchodu je dokonce umístěn zákaz vjezdu).

Prosím, uvědomte si, že je ohrožena bezpečnost Vašich dětí, u vchodu do přístavby pak navíc auta brání vjezdu i výjezdu zásobování, v případě potřeby by nezajela sanitka, požárníci, technické služby…

Při čekání na dítě doporučujeme využívat místo kolem parku, děti tam mohou bezpečně dojít kolem jídelny, kurtů, tělocvičny.

Naléhavě Vás proto žádáme o součinnost a věřím, že situaci pochopíte a pomůžete nám ji řešit.

Děkujeme.                             Vedení školy.

............................................................................................................................................................................

METODICKÝ POKYN

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

13. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA  A JARMARK

- hala a jídelna ZŠ