Provoz školy o prázdninách:

úřední hodiny - pondělí od 9 do 11 hodin

Kontakty:

Mgr. Romana Šeterlová - 731 805 194

kancelář - 379 494 364

školník Ladislav Kohout - 734 782 685

...................................................................................................................

Naše škola se přihlásila a byla vybrána do projektu česko-německé organizace Tandem - Ukážu ti svůj svět. Zúčastní se ho žáci 2. třídy, kteří budou zábavnou formou seznamováni se životem a jazykem našich sousedů. Školu navštíví 6x medinaut Tandemu a nakonec vyrazí děti na výlet do Německa.

Animačních programů a výletu se mohou po dohodě zúčastnit i rodiče zapojených dětí.

                                                                                 Mgr. Romana Šeterlová

..................................................................................................................................... 

10.5. 2017 se naše škola zapojila do celonárodního Českého dne proti rakovině. Žákyně 7. třídy pod vedením p.uč. Blanky Mastné během necelého dopoledne prodali všech 150 kytiček. Výtěžek z prodeje - 4 685 Kč - byl poukázán na konto Ligy proti rakovině. Žákyním, paní učitelce i všem, kteří přispěli na dobrou věc, děkujeme.

                                                                                    vedení školy

...............................................................................................................

V listopadu 2016 se naše škola stala partnerskou školou  nakladatelství FRAUS.

 Logo Partnerská škola FRAUS

                                                                

    


 

 

AKCE

20.6. pedagogické rada

26.6. zájezd do Národního divadla

27.-28.6. sportovní dny 2. stupně

30.6. ukončení školního roku