Dne 12. 11. 2019 bude vyhlášeno ředitelské volno z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie

(v době od 7.30 – 15.00 hod).

Vzhledem k listopadovému datu se obáváme snížené viditelnosti v budově školy v ranních hodinách.

V době ředitelského volna bude uzavřena i školní družina.

Vedení školy.

....................................................................................................................................................................................................................

Valná hromada dne 23.10.2019 určila výši členského příspěvku 200,-Kč na žáka za pololetí (příklad: rodina s 2 dětmi navštěvující ZŠ Koloveč zaplatí 400,-Kč). Členský příspěvek uhraďte buď v hotovosti třídnímu učiteli nebo převodem na bankovní účet č. 1037996002/5500, kdy do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu svého dítěte/dětí a do žákovské knížky každého dítěte napište zprávu, že jste uhradili příspěvek elektronicky a podepište se. Datum splatnosti je do 15.11.2019

Bc. Jindra Sovková - předsedkyně klubu rodičů při ZŠ Koloveč.

.......................................................................................................................................................................................

23. 10. 2019 od 15.30 hodin se bude konat v učebně zeměpisu v ZŠ Koloveč valná hromada Klubu rodičů při ZŠ Koloveč.

Program:

- prezentace

- zahájení schůze

- poděkování sponzorům

- zhodnocení akcí ve školním roce 2018/2019

- zpráva o hospodaření

- odhlasování výše příspěvku

- nominace zástupců tříd

                                                                         Bc. Jindra Sovková

.........................................................................................................................................................................................

Revitalizace zahrady při ZŠ Koloveč

v přírodním stylu

 Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 www.mzp.cz           www.sfzp.cz

 Celkové způsobilé výdaje: 543 912 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR: 462 325 Kč

Výše příspěvku žadatele: 81 587 Kč

...............................................................................................................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

.......................................................................................................

Naše škola byla společně s partnerskou školou Montessori - Schule Schönthal vybrána do projektu Kultura bez hranic 2018, workshop v Depu. Tento projekt je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

......................................................................................................

AKCE

29. 10 - 30. 10. podzimní prázdniny

31. 10. - 1. 11. ředitelské volno