Vážení rodiče,

z rozhodnutí MZ ČR bude probíhat v pondělí v naší škole testování žáků antigenními testy SEJOY.

Žáci si opět mohou přinést i testy vlastní a  pokud odmítnou testování, budou po celou dobu pobytu ve škole používat respirátor a nebude jim umožněna aktivní účast na hodinách Tv a Hv.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří:

- mají řádně dokončené očkování (14 dnů po dokončeném očkování, je třeba doložit certifikátem)

- prodělali nemoc a neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutné potvrzení o pozitivním PCR testu)

- doloží platný negativní test z odběrového místa  (antigen ne starší 24 hodin, PCR ne starší než 3 dny)

- pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady a testování potom probíhá ve škole za přítomnosti pedagogického pracovníka

Pokud žák v době testování není ve škole, požádá o testování ihned po příchodu do školy svého třídního učitele, popř. vyučujícího první vyuč. hodiny, nebo předloží některý z výše uvedených dokladů.

Ve dnech testování bude vstup do budovy školy i pro dojíždějící žáky (kromě družinových) v 7.55 hodin. Děkujeme za pochopení a součinnost.

                                         vedení ZŠ

OŠETŘOVNÉ 2021

.....................................................................................................

Vážení rodiče,

připomínáme, že stále platí pokyn, že z důvodu nastavených epidemiologických opatření ve školách se nemůže žák

s respiračními potížemi zúčastňovat vyučování. Děkujeme, že nám pomáháte chránit zdraví ostatních.

                                                                             vedení školy

...................................................................................................

Vážení rodiče,

 v letošním školním roce se potýkáme s podstatným problémem. Někteří z Vás zajíždí se svými auty až těsně ke vchodům školy (na příjezdové cestě k hlavnímu vchodu je dokonce umístěn zákaz vjezdu).

Prosím, uvědomte si, že je ohrožena bezpečnost Vašich dětí, u vchodu do přístavby pak navíc auta brání vjezdu i výjezdu zásobování, v případě potřeby by nezajela sanitka, požárníci, technické služby…

Při čekání na dítě doporučujeme využívat místo kolem parku, děti tam mohou bezpečně dojít kolem jídelny, kurtů, tělocvičny.

Naléhavě Vás proto žádáme o součinnost a věřím, že situaci pochopíte a pomůžete nám ji řešit.

Děkujeme.                             Vedení školy.

  ...........................................................................................................

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

............................................................................................................................................................................

METODICKÝ POKYN

Informace pro rodiče - nová opatření

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 nastat

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

23.11. exkurze na Úřad práce v Domažlicích - 9. ročník-ZRUŠENO!!!

24.11. pedagogická rada, online konzultace

30.11. návštěva SZŠ v Domažlicích - 8.A, 8.B, 9. třída