Během hlavních prázdnin, v červenci a v srpnu 2020, budou úřední hodiny v ZŠ Koloveč každé pondělí,

v době od 9.00 - 11.00 hodin.

Školní družina bude v červenci a v srpnu uzavřena.

.........................................................................................

Během školního roku proběhla soutěž tříd ve sběru vybitých baterií, mobilů, elektra a tonerů. Vítězné třídy budou odměněny v 1. pololetí nového školního roku.

Vyhodnocení soutěže v rámci RECYKLOHRANÍ

..........................................................................................

Školní potřeby pro školní rok 2020/2021 budou dětem hrazeny Klubem rodičů při ZŠ Koloveč z příspěvků rodičů. Pracovní sešity jsou objednány, budou třeba zaplatit do 11. 9. 2020. Konkrétní finanční částku se dozví děti po nástupu do školy.

...........................................................................................

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k organizaci výuky žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Informace k organizaci výuky 9. ročníku

Informace k organizaci výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

čestné prohlášení

...............................................................................................................

Informace k předávání vysvědčení

.............................................................................................................

Informace k hodnocení práce žáků

..........................................................................................................................................

Nové informace k přijímacímu řízení na SŠ najdete v rubrice "Pro rodiče".

.............................................................................................................

Na základě usnesení vlády o nouzovém stavu ze dne 12. 3. 2020 došlo  k uzavření základních škol, středních a vyšších odborných škol na území České republiky.

Informace pro zákonné zástupce:

·        Termín ukončení tohoto opatření není zatím stanoven

·        Zákonní zástupci žáků, kteří pečují o dítě do 13 let věku mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář k dispozici v kanceláři školy)

Žádost o ošetřovné

·        Žáci budou mít odhlášené obědy ve školní jídelně.

·        Úkoly a rozsah učiva pro žáky po dobu uzavření školy budou průběžně zveřejňovány vyučujícími v e-ŽK, v rubrice Komens, Dokumenty a na webových stránkách školy.

·        Informace budeme průběžně aktualizovat na v e-ŽK a na webových stránkách školy.

Pro procvičování učiva lze využívat webové stránky www.skolasnadhledem.cz.

...........................................................................................

Povinné informace

...................................................................................................................

Valná hromada dne 23.10.2019 určila výši členského příspěvku 200,-Kč na žáka za pololetí (příklad: rodina s 2 dětmi navštěvující ZŠ Koloveč zaplatí 400,-Kč). Členský příspěvek uhraďte buď v hotovosti třídnímu učiteli nebo převodem na bankovní účet č. 1037996002/5500, kdy do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu svého dítěte/dětí a do žákovské knížky každého dítěte napište zprávu, že jste uhradili příspěvek elektronicky a podepište se. Datum splatnosti příspěvku na 2. pololetí je do 29.02.2020

Bc. Jindra Sovková - předsedkyně klubu rodičů při ZŠ Koloveč.

...............................................................................................................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

30.6. slavnostní předávání vysvědčení