Vážení rodiče, na síti a serverech ZŠ Koloveč je porucha. Na jejím odstranění intenzivně pracujeme. Děkujeme za pochopení.

                                                                   vedení školy

..........................................................................................................

Dne 21. 11. 2018 od 16 hodin se v tělocvičně školy koná valná hromada nově založeného Klubu rodičů při ZŠ Koloveč.

Program:

1. představení výboru

2. seznámení členů se stanovami

3. zpráva o zřízení účtu

4. stanovení a schválení výše  členského příspěvku

                                                        Bc. Jindra Sovková, jednatelka KR

............................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

.......................................................................................................

Naše škola byla společně s partnerskou školou Montessori - Schule Schönthal vybrána do projektu Kultura bez hranic 2018, workshop v Depu. Tento projekt je realizován Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Centrem Bavaria Bohemia za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

......................................................................................................

AKCE

7.11. rybářský kroužek

Keramika pro dospělé -od 16 hodin

13.11. exkurze pro 9. ročník- Kdynium, akce "OD VZDĚLÁNÍ K ZAMĚSTNÁNÍ" v Domažlicích

21. 11. pedagogická rada, konzultační den