Úřední hodiny pro veřejnost jsou během prázdnin vždy v pondělí

(kromě 16. 8. 2021) v době od 9.00 – 11.00 hodin.

V červenci a srpnu je také uzavřena školní družina.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

............................................................................................................................................................................

METODICKÝ POKYN

Informace pro rodiče - nová opatření

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 nastat

Zmocnění

............................................................................................................

Povinné informace

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE