METODICKÝ POKYN

Informace pro rodiče - nová opatření

Postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID-19 nastat

Zmocnění

.........................................................................................

Během školního roku proběhla soutěž tříd ve sběru vybitých baterií, mobilů, elektra a tonerů. Vítězné třídy budou odměněny v 1. pololetí nového školního roku.

Vyhodnocení soutěže v rámci RECYKLOHRANÍ

..........................................................................................

Školní potřeby pro školní rok 2020/2021 budou dětem hrazeny Klubem rodičů při ZŠ Koloveč z příspěvků rodičů. Pracovní sešity jsou objednány, budou třeba zaplatit do 11. 9. 2020. Konkrétní finanční částku se dozví děti po nástupu do školy.

............................................................................................................

Povinné informace

...............................................................................................................................................................................................................

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR. Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace přijala příslušná opatření.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem, předsedou DSO. Kontaktní osobou je Vlastimil Hálek, tel. 602625695, emailkdynsko@seznam.cz

.....................................................................................................................................................

Na akcích pořádaných školou budou oficiálně pořizovány jen reportážní fotografie.

AKCE

1. 9. zahájení školního roku